Obsah

Avízo 1. výzvy SP SZP

MAS Buchlov, z.s. připravuje vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci programu Společná zemědělská politika v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP).

V případě zájmu lze již  konzultovat telefonicky či osobně Vaše projektové záměry na MAS.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY

01.07.2024

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

od 01.07.2024 do 31.08.2024

TERMÍN FINÁLNÍHO PODÁNÍ NA RO SZIF

04.11.2024

Výzva bude také zveřejněna na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Žádosti o dotaci jsou předkládány prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF

Žádost o přístup do Portálu Farmáře

Postup pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 4 - podnikání malých a středních podniků a Fiche 5 – základní služby a obnova obcí.

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ       ALOKACE: 3.715.100 Kč

Fiche 4

Specifikace Fiche 4

Seznam příloh Fiche 4

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o dotaci – Fiche 4

 

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ                      ALOKACE: 5.000.000Kč

Fiche 5

Specifikace Fiche 5

Seznam příloh Fiche 5

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o dotaci – Fiche 5

  

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy č. 1 SZP

Pravidla SZP pro konečné žadatele na období 2023-2027 platné od roku 2024

Způsob výběru projektů na MAS

Interní postupy v SZP MAS

Počet obyvatel - obce – 2024

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ:

Příručka pro zadávání zakázek

Seznam dokumentace k přímému nákupu

Seznam dokumentace k cenovému marketingu

Seznam dokumentace z výběrového řízení

Čestné prohlášení účastníka výběrového/zadávacího řízení a cenového marketingu

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Veřejné zakázky

Příručka pro publicitu

Metodika finančního zdraví

Metodika ke střetu zájmů

Příručka pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka na seminář

Seminář pro žadatele - prezentace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI VÝZVY Č. 1 SZP MAS BUCHLOV, Z.S.:

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam vybraných Žádostí o dotaci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISY Z ORGÁNŮ MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

leták SZP