Obsah

Animace škol

v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I (OP VVV) nabízí MAS Buchlov základním a mateřským školám metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon, realizací projektů i následnou pomocí při finančním vypořádáním a zpracováním monitorovací zprávy a dalších aktivit dle požadavků školských zařízení.

 

Příklady dobré praxe relizace šablon

20.6.2019 

Národní institut pro další vzdělávání zveřejnil v květnu metodický materiál Inspiromat 11 určený pro příjemce výzvy Šablony II, který obsahuje užitečné informace o průběhu projektu, jeho přípravě a realizaci včetně informací o indikátorech, objasňuje však také úskalí financování projektu a nabízí praktické tipy na využití finančních prostředků

 

Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II

11.12.2018 

MŠMT zveřejnilo jednoduché návody usnadňující orientaci v možnostech praktického využití Šablon II. Výzva Šablony II byla vyhlášena v únoru 2018 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ředitelé a pedagogové mateřských a základních škol, školních družin, klubů, středisek volného času a základních uměleckých škol tak mají k dispozici praktické rady, které jim pomohou s čerpáním prostředků pro rozvoj vzdělávání.