Obsah

logo EU

OPZ+

 

Registrační číslo projektu:     CZ.03.02.01/00/22_008/0000186

Název projektu:                     Podpora sociálního začleňování v SCLLD MAS BUCHLOV

Doba realizace projektu:       01.04.2023 - 31.03.2026

 

Projekt řeší poptávku rodičů dětí po příměstských táborech v době školních prázdnin, kdy mají problém zajistit péči o děti během jejich pracovní doby. Projekt umožňuje pracujícím rodičům zajistit kvalitně a bezpečně strávený čas jejich dětí a snižuje pro ně finanční náročnost.

Dále řeší podporu sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její dostupnosti v území MAS Buchlov.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o. a Charita Uherské Hradiště.

 

Je zaměřen na 2 cílové aktivity:

 

KA1 – Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Cílem projektu v rámci aktivity "Podpora rodin a posilování rodinných vazeb" je uspokojit poptávku rodičů dětí po komunitních táborech v době školních prázdnin, formou zajištění péče o děti během jejich pracovní doby. Komunitní tábory se budou konat pro děti od 6 do 15 let zejména v době školních prázdnin s cílem rozvíjet vazby v komunitě mimo školu a podpořit pečující o děti.

 

KA2 - Podpora paliativní a hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klientů

Cílem aktivity "Podpora paliativní a hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klientů" je zajistit kvalitní péči o osobu závislou na péči tak, aby mohla setrvat ve svém přirozeném prostředí formou podpory sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její dostupnosti v území MAS Buchlov.

 

Projekt „Podpora sociálního začleňování v SCLLD MAS BUCHLOV“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000186) je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+.

 

 

Plakát povinné publicity A3: ke stažení

opz plakát