Obsah

Výzva č. 8 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 5. 2021 Výzvu č. 8 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 1 616 231,51 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seminář pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na semináři pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 3. 5. 2021  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory IROP - DOPRAVA

Pozvánka na seminář pro žadatele - Výzva č. 8 - IROP

 

Seznam přijatých žádostí o podporu:

Seznam přijatých žádostí o podporu - Výzva č. 8 - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 8 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha 1 - Výzva č. 8 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 8 - IROP