Obsah

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15. 4. 2019 Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.4.2019 - 15.5.2019 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 1.7.2019

Celková alokace Výzvy č. 4: 5 193 313 Kč

Alokace na jednotlivé Fiche:

Fiche 1: 392 180 Kč

Fiche 2: 163 204 Kč

Fiche 3: 1 557 195 Kč

Fiche 4: 1 702 413 Kč

Fiche 5: 1 378 321 Kč

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

8. 4. 2019  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 1 – Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 2 – Podpora výroby a prodeje regionálních produktů

9. 4. 2019  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce

10. 4. 2019 

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 4 - Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5 - Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 probíhal ve dnech 15. 4. - 15. 5. 2019.

Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:

Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 1 žádost, Fiche 3 – 9 žádostí, Fiche 4 - 0 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost

Z přijatých žádostí prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti 10 žádostí, u 4 žádostí byla ukončena jejich administrace.

Dne 21. 6. 2019 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 4. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

Dne 26. 6. 2019 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 4 činí 2 190 425 Kč.


Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 4

Zápis z jednání Výběrové komise

Schválení výběru Programovým výborem

 

Dokumenty k Výzvě č. 4:

Text Výzvy č. 4

Fiche a preferenční kritéria: Fiche 1Fiche 2Fiche 3Fiche 4Fiche 5

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. k PRV

Pravidla PRV 19.2.1 – celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichím:

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 1

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 2

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 3

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 4

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 5

 

Další dokumenty:

Postup vygenerování ŽoD, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

Seznam_dokumentace_ze_zadavaciho_rizeni_PRV_dle_zakona_c._134_2016_Sb._o_zadavani_verejnych_zakazek

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

 

Prezentace ze seminářů pro žadatele:

Prezentace k Fichi 1 a 2

Prezentace k Fichi 3

Prezentace k Fichi 4 a 5