Obsah

Výzva č. 8 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

logo PRVMAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 01.08.2023 Výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci na MAS:              01.08.2023 - 31.08.2023 

Registrace Žádostí na RO SZIF:                16.10.2023

Celková alokace Výzvy č. 8:                    269 746 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce.

 

Žádosti o dotaci měly být předkládány prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF

Žádost o přístup do Portálu Farmáře

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádal pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

 

Místo konání semináře:  budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800,                                            687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Termín konání

Zaměření semináře

07.08.2023 v 10:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory podnikání a místní produkce (Fiche 3: Podpora podnikání a místní produkce; článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY K VÝZVĚ Č. 8:

Text výzvy č. 8 - MAS Buchlov - PRV

Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA PRV: 

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1

Pravidla PRV 19.2.1 - výňatek článku 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODIKY:

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV              

Příručka pro publicitu PRV 2014–2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ:

Cenový marketing - nezávazný vzor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele - prezentace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 8 probíhal ve dnech 01.08.2023 - 31.08.2023

Ve Výzvě č. 8 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce neobdržela žádnou Žádost o dotaci.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 8