Obsah

Platná Pravidla - Strategie MAS

zde jsou uvedeny platné verze metodik a pravidel pro tvorbu Strategie MAS:

 

 

Dokumenty MAS BUCHLOV, z.s.

Interni postupy MAS Buchlov - PRV

Operační programy 2014-2020

Program rozvoje venkova (OP PRV)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Operační program Žvotní prostředí (OPŹP)

Operační program Doprava (OPD)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 

Ke stažení: PODROBNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2014-2020 

Předběžné harmonogramy výzev Operačních progamů naleznete ZDE

Aktuální výzvy Operačních programů naleznete ZDE