Obsah

 

Číslo a název projektu: CZ.05.01.02/03/23_045/0001681 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II 

MAS Buchlov, z.s. Vám nabízí pomoc ZDARMA při vyřizování žádosti o dotaci a její vyúčtování.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění. Domácnostem, které nemají na výměnu starých kotlů dostatek financí z důvodu nižších příjmů, poskytuje Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z fondů EU prostřednictvím Kotlíkových dotací.

Základní informace

Dotace podporují výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

> elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013), Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována

> kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),

> kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189)

Pro výběr nového zdroje tepla můžete využít Seznam výrobků splňujících požadavky dotace.

Jste oprávněným žadatelem?

nezaškrtnuto žijete v rodinném domě, bytové jednotce bytového domu nebo trvale obýváte rekreační objekt?

nezaškrtnuto jste (spolu)vlastníkem nemovitosti?

nezaškrtnuto pobírají všichni členové vaší domácnosti starobní důchod či invalidní důchod 3.stupně? Nebo pobírali jste v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení.

nezaškrtnuto nejste v exekuci, insolvenčním řízení nebo pod soudcovskou či exekutorskou zástavou?

nezaškrtnutomáte vlastní bankovní účet? Pokud ne, jste ochotni si ho založit?

nezaškrtnuto pokud jste opatření realizovali dříve, stalo se tak až po 01.01.2021? (dotace lze čerpat i zpětně)

 

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO neváhejte vyplnit krátký formulář, kterým se zařadíte do seznamu žadatelů a my Vás následně budeme kontaktovat a domluvíme si osobní schůzku v kanceláři.

Jaké podklady jsou potřeba k podání žádosti Vám sdělíme na předem domluvené osobní schůzce v kanceláři MAS Buchlov, z.s.

 

Dokumenty ke stažení: 

Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu

Doklad o likvidaci kotlového tělesa

Příloha žádosti - Čestné prohlášení

Příloha žádosti - Údaje o členech domácnosti

Příloha žádosti- Souhlas spoluvlastníků

Podmínky čerpání dotace 

Poradenství

V případě nejasností můžete kontaktovat pracovnice kanceláře MAS Buchlov z.s.: 

Julie Kovaříková - tel. 777 018 859 / kovarikova@buchlov.cz 

Tereza Horáková - tel. 606 791 922 / horakova@buchlov.cz 

 

Kontaktní místo:

Osobní schůzka je možná pouze po předchozí telefonické domluvě!!!

MAS Buchlov, z.s, Masarykova 273, 687 08 Buchlovice