Obsah

Dokumenty ke stažení 2006

Co je MAS, pravidla LEADER

 

Výzvy k podávání projektů, žádost

 

Přílohy k žádosti

 

Stáhnout všechny dokumenty 2006

Dokumenty ke stažení 2005

Co je MAS, pravidla LEADER
  • Činnost MAS v Programu LEADER ČR
  • STANOVY občanského sdružení "Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov"
  • Organizační schéma MAS Mikroregionu Buchlov

 

Výzva k podávání projektů
  • Výzva MAS k předkládání projektů
  • Popis projektu
  • Žádost o poskytnutí dotace na projekt + přílohy

 

Přílohy

 

Ostatní

 

Stáhnout všechny dokumenty 2005

Dokumenty ke stažení 2004

Co je MAS?

 

Výzva k podávání projektů

 

Ostatní

 

Stáhnout všechny dokumenty 2004

 

LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie. 14. dubna 2000 schválila Evropská komise zásady určené členským zemím EU pro iniciativu Evropského společenství LEADER+.

Finanční příspěvek pro LEADER se poskytuje z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF – EAGGF), jeho orientační sekce. Zkratka "LEADER" znamená "Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova".