Obsah

STRATEGIE MAS 2014-2020

 

Strategie CLLD MAS Buchlov, z.s.

 

Dodatek strategie CLLD č. 1 

 

Dodatek strategie CLLD č. 2 

Příloha 1 - Harmonogram a finanční plán

Příloha 2 - Indikátory MAS Buchlov, z.s.

 

Dodatek strategie CLLD č. 3 

Příloha 1 - Finanční plán

Příloha 2 - Indikátory MAS Buchlov, z.s.

 

Veřejné projednání Strategie MAS Buchlov, z.s.

 

Komunitní projednání - pracovní skupiny

25.4.2014, Velehrad - pracovní skupina Veřejná správa

                 ab

Zápis z jednání

Prezenční listina

 

30.4.2014, Buchlovice - pracovní skupina NNO a Podnikatelé

                ab

Zápis z jednání

Prezenční listina

 

14.5.2014, Buchlovice - pracovní skupina NNO a Podnikatelé

                               a 

Zápis z jednání

Prezenční listina

Další projednání Strategie MAS

Zápis z projednání Strategie se zástupci obcí MAS

Zápis ze setkání zástupců obcí a škol MAS

Prezenční listiny z dalších projednání Strategie

 

Veřejné projednání s občany a dalšími aktéry z území

Pracovní verze Strategie MAS byla veřejně projednána a diskutována s občany i dalšími aktéry v území v průběhu měsíce června 2014 v rámci společných setkání, která proběhla ve třech termínech, a to vždy v jiné obci v rámci MAS, z důvodu přiblížení se k účastníkům těchto jednání a s ohledem na přirozenou spádovost. Připomínky a návrhy vzešlé z těchto setkání byly zapracovány do dokumentu. 

Pozvánka na veřejné projednání

Prezentace z veřejného projednání č. 1

Prezentace z veřejného projednání č. 2

Prezenční listina - Buchlovice

Prezenční listina - Velehrad

Prezenční listina - Boršice

 

Fotografie z veřejného projednání:

1 2 14

456

78 8

10 1213

3

Dotazníkové šetření za účelem sběru dat do Strategie MAS

Dotazníkové šetření zveřejněno na webových stránkách obcí MAS

Vyhodnocení dotazníkového šetření