Obsah

Výzva č. 3 MAS BUCHLOV – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 21. 1. 2019 Výzvu č. 3 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 1 052 640 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

 

Seminář pro žadatele

Pro žadatele 3. Výzvy MAS v rámci IROP proběhl seminář.

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 65 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

V rámci výzvy č. 3 MAS Buchlov - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ nebyla zaregistrována žádná žádost.