Obsah

1. IROP

Výzva č. 1 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Žádost o podporu do IROP bylo možno zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Celková alokace výzvy: 5 500 000 Kč

 

Výzva č. 2 MAS BUCHLOV – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 12. 4. 2019 Výzvu č. 2 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na rozvoj komunitních center.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 12. 4. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 4. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 5. 2019 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 2 105 260 Kč

 

Výzva č. 3 MAS BUCHLOV – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 21. 1. 2019 Výzvu č. 3 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 1 052 640 Kč
 

Výzva č. 4 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 20. 11. 2019 Výzvu č. 4 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 20. 11. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 11. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 5 034 026 Kč

 

Výzva č. 5 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 11. 9. 2020 Výzvu č. 5 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2020 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 4 721 993,20 Kč

 

Výzva č. 6 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 10. 2020 Výzvu č. 6 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26. 10. 2020 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 11. 2020 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 3 157 900,00 Kč

 

Výzva č. 7 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 2. 2021 Výzvu č. 7 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2021 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 2 564 100,00 Kč

 

Výzva č. 8 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 5. 2021 Výzvu č. 8 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2021 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 1 616 231,51 Kč

 

Výzva č. 9 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 9. 2021 Výzvu č. 9 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2021 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 2 564 272,11 Kč

 

 

2. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila dne 11.3.2019 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva byla zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-opzp/

 

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila dne 11.3.2019 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva byla zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

Alokace výzvy: 5 000 000 Kč

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-opzp/

 

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva byla zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-opzp/

 

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva byla zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

Alokace výzvy: 5 000 000 Kč

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-opzp/

 

3. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 1. 2018 Výzvu č. 1 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 probíhal ve dnech 12. - 26. 2. 2018.

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo na MAS zaregistrováno celkem 8 žádostí (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Během administrativní kontroly došlo k vyřazení jedné Žádosti o dotaci v rámci Fiche 3.

Výběrová komise a Programový výbor MAS Buchlov, z.s. vybrali a schválili celkem 7 Žádostí o dotaci s celkovou výší dotace 1 559 439 Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 1

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 1

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-prv/

 

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Výzva č. 2 byla stornována.

 

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 18.5.2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 probíhal ve dnech 24. 5. - 18. 6. 2018.

Ve Výzvě č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci:

Fiche 2 - 4 žádosti, Fiche 3 - 3 žádosti, Fiche 4 - 2 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 3 činí 2 715 246 Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 3 PRV

Prezentace k Výzvě č. 3

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-prv/

 

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15.4.2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 probíhal ve dnech 15.4. - 15.5.2019.

Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:

Fiche 1: 3 žádosti, Fiche 2: 1 žádost, Fiche 3: 9 žádostí, Fiche 4: 0 žádostí, Fiche 5: 1 žádost

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s.:

Výzva č. 4 PRV - Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 4

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-prv/

 

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.9.2020 - 15.10.2020 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.10.2020

Celková alokace Výzvy č. 5: 3 198 128 Kč

Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Bližší informace naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/uzavrene-vyzvy/uzavrene-vyzvy-prv/

 

Výzva č. 7 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 2. 2023 Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 1.2.2023 - 6.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 30.6.2023

Celková alokace Výzvy č. 7: 1 785 669,- Kč


Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva č. 7 - PRV
Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 7 - PRV