Obsah

loga

Projekt:

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

SCHOPNOSTÍ MAS - 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu

 

Popis projektu:

Realizace projektu je určena MAS Buchlov, z.s., která ke dni 17. 12. 2015 obdržela Osvědčení o splnění standardů. Projektem bude dosaženo zabezpečení efektivního fungování MAS při přípravě a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, konkrétně pak zajištění aktivit spojených s realizací strategie CLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.


Cíle projektu:                   

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS za účelem efektivního fungování MAS Buchlov, z.s. vedoucího k naplňování Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje území MAS pro programové období 2014-2020, dále podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.


Výsledky projektu:        

Realizací projektu bude zajištěno zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, dostatečná personální kapacita MAS s potřebnými schopnostmi a úrovní vzdělání vedoucí k úspěšnému naplnění SCLLD MAS Buchlov, z.s.