Obsah

„3. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA“

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlásí

3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„3. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA“

 

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 

Datum vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 1.3. 2024
Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 1.3.2024
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 30.4.2024
Výše alokace: 4 000 000 Kč

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Soulad projektového záměru se Strategickým rámcem MAP není pro výzvu č. "3. výzva MAS BUCHLOV v IROP - KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA" relevantní.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 773 677 384, e-mail: toufarova@buchlov.cz

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027

70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Přílohy obecných pravidel 

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel