Obsah

Platná Pravidla

obsahují veškeré podmínky pro zpracování žádosti o realizaci projektu. Jejich dodržování je závazné pro všechny žadatele)

 

Zápisy z výběrové komise

 

Monitorovací zprávy 2013

 

Monitorovací zprávy 2012

 

Seznam dokumentů pro příjemce
Pravidla pro publicitu

 

Více informací naleznete na www.szif.cz.