Obsah

EUMPO  NPO

ENERGETIČTÍ KOORDINÁTOŘI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (EnKo MAS) 

Informace o projektu:

Místní akční skupina uspěla v Národní plánu obnovy – komponenta 2.5.3 (výzva MPO NPO 6/2022) s projektem Energetický koordinátor MAS Buchlov (EnKo MAS) a získala 150 000 Kč na zajištění podpory koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a na propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Cílem dotace je:

  • Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
  • Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
  • Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
  • Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
  • Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
  • koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Koordinátor této činnosti je Julie Kovaříková.

​​Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

​NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, KOMPONENTA 2.5.3, Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)  

​Registrační číslo projektu: 2186000052