Obsah

Stříbrnice

Stříbrnice

StříbrniceStříbrnice mají 420 stálých obyvatel. Katastrální území má rozlohu 609 ha. Krajinářsky i přírodovědně je významné území o rozloze 153 ha Stříbrnických pasek, které bylo pro své hodnoty v roce 1993 vyhlášeno přírodním parkem. Na Stříbrnických pasekách se dosud udržel charakter pasekářského osídlení.Území je suché a výhřevné, s vrstvami navátých spraší a písků, což umožnilo existenci mnohých teplomilných květin a zvířat.

V obci je velmi kvalitně vybavená mateřská škola s celodenním provozem, budova obecního úřadu, prodejna smíšeného zboží a další občanská vybavenost. Základní školu navštěvují děti buď v Osvětimanech nebo v Boršicích a Uh. Hradišti.

V katastru obce byly nalezeny ojedinělé paleolitické a neolitické nálezy. První zmínka o obci pochází z roku 1140. Větší část obce náležela později buchlovskému panství, menší část, ke které náležel tučapský dvůr, byla drobným zemanským statkem, po kterém se psal roku 1415 Ondřej ze Stříbrnic.

V buchlovské části obce se nacházelo 12 gruntů s výsadním postavením. Jejich držitelé se nazývali lovčími, z nichž byl také volen starosta obce. Původní povinnosti stříbrnických svobodníků byla patrně ochrana stezky jdoucí od brodu na řece Moravě přechodem přes Chřiby na Brněnsko. V polovině 13. století převzalo strážní funkci královské město Nový Velehrad a dosavadní strážci byli pověřeni službou k ochraně lesů a vod zeměpanského buchlovského panství. Od této služby byli také nazývání lovci. Později zasedali při krevním soudě konaném na hradě Buchlově. Lovčí nebyli sice zbaveni robotní povinnosti, měli však řadu výsad.

Obec byla vážně poškozena procházejícími vojsky zvláště v 17. a na počátku 18. století. V roce 1833 zachvátila vesnici první vlna morové epidemie, další pak v roce 1866. Na památku této události stojí na konci obce kamenný kříž.

Uprostřed obce je drobná kaplička sv. Prokopa z roku 1750. Farní kostel sv. Prokopa byl postaven ve slohu románském roku 1910 s krásným portálem, ozdobeným na skle leptanými obrazy. Zajímavé je zasvěcení kapličky i kostela, neboť sv.Prokop je patronem horníků. Vycházelo se pravděpodobně z přesvědčení, že název obce pochází z místního dolování stříbra, což je však zřejmě omyl. Morový sloup se sochou Bičovaného Krista je barokní kamenosochařskou prací z první poloviny 18. století.

Od roku 1916 působil v obci ochotnický divadelní spolek, v r. 1970 byla založena dechová kapela Stříbrňanka. Během roku jsou v obci pořádány taneční zábavy, plesy, táboráky a diskotéky pro děti.

Pro osvěžení a odpočinek slouží ve Stříbrnicích Hospoda u Blahů a Hospůdka V háječku manželů Němcových. Pro sportovní vyžití je k dispozici hřiště TJ SK Stříbrnice, včetně zrekonstruovaných kabin, posilovna a tělocvična v bývalé základní škole. V blízkosti obce byl vybudován rybník, který je v létě využíván ke koupání, v zimě se na zamrzlém ledě bruslí. Okolí obce má též dobré podmínky pro lyžování na běžkách, pěší turistiku a cyklistiku.

Oficiální stránky obce: www.stribrnice.cz

Náhled turistické informační tabule Stříbrnice

Turistické zajímavosti
Kaple sv. Prokopa
Uprostřed obce je drobná kaplička sv. Prokopa z roku 1750 a farní kostel sv. Prokopa, který byl postaven ve slohu novorománském mnohem později, roku 1910. Toto zasvěcení je velmi zajímavé, neboť sv.Prokop je patronem horníků. Vycházelo se pravděpodobně z přesvědčení, že název obce pochází z místního dolování stříbra, což je však zřejmě omyl.

Stříbrnické paseky
Přírodní park byl vyhlášen k ochraně estetického rázu krajiny s kopaničářským osídlením a s významnými přírodními hodnotami.

Morový sloup
Morový sloup se sochou Bičovaného Krista je barokní kamenosochařskou prací z první poloviny 18. století.

Sportovní aktivity
O sportovní aktivity občanů pečuje především sportovní klub SK Stříbrnice. Ke sportu tu slouží tělocvična a víceúčelové hřiště. Stříbrnickými pasekami i obcí samotnou prochází nově vybudovaná cyklostezka nazvaná Velkomoravská poutní cesta. Přibližně dva kilometry severně od obce se nachází rekreační oblast Smraďavka.

Občerstvení a stravování
Hospůdka v Háječku, č.p. 79, tel: +420 728 500 321
Pohostinství, č.p. 274 

Občerstvení U Tygra (v letním období) 


Vytvořeno: 17. 11. 2013
Poslední aktualizace: 17. 11. 2013 21:19
Autor: