Obsah

Pomoc pro pečující osoby

leták

Pečujete o těžce nemocného? Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete podporu nebo radu? Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště Vám nabízíme pomoc.

Využijte služeb koordinátora paliativní péče, který Vám poskytne osobní poradenství a odpoví na potřebné otázky. Pomáhá zvládnout psychické a existenciální obtíže, zajišťuje emocionální a praktickou podporu pro pacienty i jejich blízké během péče. Dokáže také poradit, kde získat přístup k různým službám a zdrojům podporující kvalitní péči v domácím prostředí. 

V rámci nabízené aktivity můžete také využít zapůjčení kompenzační pomůcky, která by Vám usnadnila péči o nemocného či usnadnila život nemocného. 

Službu poskytujeme obyvatelům v celém regionu na území MAS Buchlov, z.s. (Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov). 

Nebuďte v těžkých chvílích sami, využijte nabízenou podporu a dovolte nám Vám i Vaší rodině pomoci během tohoto obtížného životního období. V případě zájmu kontaktujte: 

 

Paliativní a domácí hospicová péče 

Radek Nohál 

Domácí hospic Antonínek 

+420 731 680 347 

antoninek@uhradiste.charita.cz 

www.hospicantoninek.cz  

  

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Petr Vlček  

Půjčovna kompenzačních pomůcek, Tyršova 997, Staré Město 

+420 731 619 642 

pujcovna@uhradiste.charita.cz 

 

Aktivita je financována z Projektu „Podpora sociálního začleňování v SCLLD MAS BUCHLOV“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000186) je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+ 

logo OPZ+