Obsah

Revitalizace návsi v obci Břestek 2014

logo

V roce 2014 byla zahájena revitalizace návsi v obci Břestek. Revitalizace probíhala od července do listopadu letošního roku. Předpokládané náklady byly 4,264 mil. Kč, z toho způsobilé náklady 4,223 mil Kč, nezpůsobilé 41 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 3,589 mil. Kč. Na základě výběrového řízení byly celkové náklady 3,466 mil. Kč, z toho nezpůsobilé 82 tis. Kč, maximální výše dotace 2,876 mil. Kč.

Během výstavby se objevilo několik problémů - nestabilní podloží v oblasti zbouraných domů v dolní části řešeného území a nezasypané sklepy bývalé hospody. Bylo nutno provést vícepráce - bednění základových pásů a zpevnění podkladové plochy pod mlatovou plochou u altánu. Viz. foto níže.

ff

 

ff

Projektantem stavby byl Ateliér KÖNIG. Dílo bylo dokončeno v termínu a realizační firma Stavspektrum, s.r.o., Uh. Hradiště odvedla velmi slušnou práci, stavební dozor vykonával ZK SERVIS – Ing. Zdeněk Křiva. Výsledek práce je možno vidět na fotografiích. Slavnostní otevření prostranství proběhlo při vánočním zpívání za velkého zájmu obyvatelstva 23. prosince 2014.

ff

 

 

 

 

 

 

ff

 

 

 

 

 

 

 

Celé dílo bylo možné realizovat za výrazného přispění EU, Fondu pro regionální rozvoj a podpory Regionálního operačního programu Střední Morava. Během výstavby byla publicita projektu zajištěna bilboardem na viditelném místě. Jako poděkování a připomínka pro občany a návštěvníky obce, byla u vstupu na mlatovou plochu, instalována pamětní deska.

ff