Obsah

Aktuality

V Tupesích  byla slavnostně otevřena komunikace Od Boršice s "Husím rynkem" podpořená z LEADERu

Druhé nedělní listopadové odpoledne bude v kronice obce Tupesy navždy zapsáno jako slavnostní.Tupeští, ale i někteří přespolní věděli, že v ulici zvané Od Boršic, která byla po mnoho let ve velmi neuspokojivém stavu, se dočkala rekonstrukce, ale také v ní byla obnovena veřejná zeleň a vytvořen kus veřejného prostranství, které dostalo název Husí rynek, jehož dominantou je dřevěná skulptura husy. Proto se kolem něj už před patnáctou hodinou sešly na dvě stovky lidí, aby jim neušlo jeho slavnostní otevření. To odstartovala písničkami místní dětská cimbálová muzika Džbánek a mužský pěvecký sbor Tupešané. „Stavba, na které dnes stojíme, sestává ze dvou částí. Silnice dlouhé 330 metrů, šířce od 300 do 475 centimetrů včetně zpevněných ploch pro parkování a úpravy veřejného prostranství," uvedl starosta Tupes Oldřich Vávra. Starší generace tupeských obyvatel si pamatuje na to, že kdysi místem, dnes se zbrusu novým veřejným prostranstvím, nesoucí název Husí rynek, tekl otevřený potok. Na něm i kolem něj bylo hejno hus a mezi nimi pobíhaly děti. Dnes je tu přirozená relaxační zóna, kde se dá špacírovat, posedět na lavičkách, konverzovat, prostě si odpočinout. Lidé se tu mohou kochat pohledem na husu v životní velikosti, kterou z jasanového dřeva vytvořil Tupesan Jiří Dudešek. On spolu s Margitou Balaštíkovou, tupeskou poslankyní za ANO, Martou Poláškovou, manažerkou místní akční skupiny (MAS) Buchlov, a starostou Oldřichem Vávrou plastiku husy společně odhalili. „Představení díla by nebylo úplné, pokud bych neřekl, že zastupitelstvo stálo po dokončení projektových prací před očekávanými náklady téměř 5,6 milionu korun. Cena byla soutěží s jediným kritériem, nejnižší cena, snížena na 3,3 milionu korun," informoval první muž Tupes. Podotkl, že obci pomohla dotací 1,8 milionu korun MAS Buchlov z programu Leader. Z obecní kasy vysála stavba 1,5 milionu korun.

Čtěte více na: http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/husimu-rynku-v-tupesich-dominuje-drevena-socha-20131212.html

Zdroj: Slovácký deník

V Tupesích byla slavnostně otevřena komunikace Od Boršice s 

 

Zaregistrování projektů 8. výzvy na RO SZIF

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že dne 2. 7. 2013 došlo na RO SZIF v Olomouci k úspěšnému zaregistrování  všech vybraných Žádostí   o dotaci Výběrovou komisí naší místní akční skupinou ke spolufinancování z PRV v rámci opatření IV. 1. 2. 

Celkové znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2., kterými je žadatel povinen se řídit, nalezte ZDE

Seznam vybraných žádostí v rámci 8. kola

Dne 26. 6. 2013 provedla Výběrová komise Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov hodnocení žádostí o dotaci podaných v 8. výzvě. Vybráno bylo všech 15 předložených žádostí o dotaci. 

Seznam vybraných žádostí v 8. výzvě (PDF, 324,2 kB)

 Přehled přijatých žádostí v rámci 8. kola

V pondělí 3. června 2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci PRV v rámci 8. kola. Celkem bylo na MAS Buchlov přijato  15 projektů z oblasti FICHE 1, 5, 6 a 7. V následujících dnech bude probíhat administrativní kontrola projektů. 

Seznam přijatých žádostí v rámci 8. kola (PDF, 74,6 kB)

Výběrová komise provede výběr a hodnocení projektů ve středu 26. června ve 14:00 v Zasedací místnosti úřadu Městyse Buchlovice. Valná hromada se uskuteční v 15:30 hodin po výběru projektů. 

Podpis nového memoranda „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali 18. května 2013 v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“. Jeho cílem je zajistit na venkově rozvoj takových činností, které povedou k osvobození jeho obyvatel od pocitu bezvýznamnosti, a to díky jejich zapojení do rozvojových aktivit a možnosti podílet se na úspěšné realizaci partnerských projektů. Celá tisková zpráva je dostupná zde.
Další zdroj:

 !!!VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY 19. KOLA!!!

 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 10.5.2013 vyhlašuje výzvu č. 8 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude od 10.5.2013 do 3.6.2013 do 12:00 hod..

Datum vyhlášení výzvy: 10. 5. 2013

Příjem žádostí od: 10. 5. 2013

Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 6. 2013 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

V rámci výzvy budou přijímány žádosti vztahující se k Fichím č.1, 2, 5, 6 a 7. Celé znění výzvy, formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo výzvy, pravidla a formuláře k přílohám naleznete ZDE v sekci Dokumenty.  

 

Zaregistrování projektů 7. výzvy na RO SZIF

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že dne 18. 3. 2013 došlo na RO SZIF v Olomouci k úspěšnému zaregistrování  všech vybraných Žádostí   o dotaci Výběrovou komisí naší místní akční skupinou ke spolufinancování z PRV v rámci opatření IV. 1. 2.

Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR

 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov se ve čtvrtek 14. 3. 2013 zúčastnila zasedání Valné hromady Místních akčních skupin ČR, která se uskutečnila ve Žluticích v Karlovarském kraji. Hlavním tématem zasedání byla bezesporu úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova. Podrobnosti ze zasedání valné hromady NS MAS ČR a celé znění tiskové zprávy můžete nalézt ZDE.

Seznam vybraných žádostí v rámci 7. kola

Dne 6. 3. 2013 provedla Výběrová komise Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov hodnocení žádostí o dotaci podaných v 7. výzvě. Vybráno bylo 7 předložených žádostí o dotaci. Jedna žádost byla vyřazena po administrativní kontrole.

Seznam vybraných žádostí v 7. výzvě

Ukončení 7. kola příjmu žádostí

V rámci 7. kola příjmu žádostí na realizaci Strategického plánu Leader MAS Buchlov na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 28. 2. 2013) celkem 8 žádosti, z toho:

 • FICHE 1: Buchlovsko - Slovácká tradiční řemesla - byly předloženy 2 žádosti
 • FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku - nebyla předložena žádná žádost
 • FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku - byly předloženy 2 žádosti
 • FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku - byly předloženy 4 žádosti

Přehled předložených žádostí v rámci 7. kola

 

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV A ČÍSLO FICHE

MÍSTO REALIZACE

 MAS/07/01

 Marcela Ingrová

 Dovybavení nové cukrářské výrobny

 FICHE 1: Buchlovsko - Slovácká tradiční řemesla

 Velehrad

 MAS/07/02

 Obec Tupesy

 Místní komunikace - od Boršic v obci Tupesy

 FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku

 Tupesy

 MAS/07/03

 VKT Velehrad, s.r.o.

 Nákup formátovací pily se spodní frézou

  FICHE 1: Buchlovsko - Slovácká tradiční řemesla

 Velehrad

 MAS/07/04

 Městys  Buchlovice

 Skate park Buchlovice

 FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku

 Buchlovice

 MAS/07/05

 Obec Boršice

 Přístavba MŠ Boršice - I. etapa

 FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku

 Boršice

 MAS/07/06

 Římskokatolická farnost Velehrad

 Pořízení techniky pro údržbu přístupových cest a ošetření zatravněných ploch

  FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku

 Velehrad

 MAS/07/07

 Obec Medlovice

 Posezení u cesty - Medlovice

  FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku

 Medlovice

 MAS/07/08

 Obec Modrá

 Revitalizace veřejných ploch na Modré

  FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku

 Modrá

 

 

 

Termín zasedání výběrové komise pro  hodnocení projektů podaných v rámci 7. výzvy

MAS Mikroregionu Buchlov tímto zveřejňuje termín zasedání výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v rámci 7. výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova:

Datum: 6. 3. 2012

Čas: 14:00 hodin

Místo: zasedací místnost Úřadu městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Vloženo: 21. 2. 2013 

V úterý, 5. února 2013, v prostorách Panského domu v Kunovicích, proběhla valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje.

Aleš Lahoda, předseda KS NS MAS ZK přítomné informoval o činnosti za rok 2012 a následně proběhla volba předsedy, místopředsedy a člena výboru KS NS MAS ZK na další volební období, kde bylo do volených funkcí potvrzeno stávající obsazení.

Účast byla stoprocentní, včetně hostů, předsedy NS MAS ČR pana Františka Wintera a koordinátora vyjednávání pana Václava Pošmurného, kteří informovali o aktuálním vývoji přípravy OP na období 2014-2020. Valné hromady se dále zúčastní zástupci Zlínského kraje – náměstek hejtmana ZK Ing. Mařák Ivan a Ing. Jana Koldová, kteří přítomné informovali o podpoře MAS ze strany Zlínského kraje na období 2013 – 2014.

 

 

 
 

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR, konaný ve dnech 17. – 20. 1. 2013

Místní akční skupina mikroregionu Buchlov se již několik let účastní propagace života na venkově na veletrhu cestovního ruchu v Brně. Nejinak tomu bylo i na letošním ročníku. Společnou výstavní plochu zajišťuje Centrála cestovního ruchu Východní Morava, na které se prezentují všechny okresy Zlínského kraje. Návštěvníci veletrhu tak dostávají velké množství propagačních materiálů, ale především osobní informace o regionu, ve kterém MAS působí.

 

Spolupráce s Valašskem,

o které jste se zde mohli několikrát dočíst, probíhala tentokrát poněkud jinou formou. Naši přátelé na Valašsku dnes v prostorách Domu kultury ve Vsetíně otevírali novou prodejnu „Od tadyma“. V nabídce zde budou farmářské a řemeslné výrobky, pocházejících přímo od místních zemědělců a zpracovatelů. Protože se ale v tomto regionu nedaří vinicím, o spolupráci požádali naši MAS. A tak jako první se zde se svým vínem představil Ing. Jiří Černý z Buchlovic.

 

 !!!VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY 18. KOLA!!!

 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 14.1.2013 vyhlašuje výzvu č. 7 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude od 14.1.2013 do 28.2.2013 do 12:00 hod..

Datum vyhlášení výzvy: 14. 1. 2013

Příjem žádostí od: 14. 1. 2013

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2013 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

V rámci výzvy budou přijímány žádosti vztahující se k Fichím č.1, 2, 5, 6,7,8. Celé znění výzvy, formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo výzvy, pravidla a formuláře k přílohám naleznete ZDE v sekci Dokumenty. 

Podporované oblasti: 

 

 

Pozvánka na

"VELIKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK"  

Kdy: v neděli 2.12.2012

Kde: V Buchlovicích na náměstí Svobody

Začátek programu již od 9:00 hod..

Srdečně Vás zveme! 

Celý program jarmarku ke stažení zde

 

                            

 

Pečovatelské bezbarierové byty v obci Boršice - Podevsí

Obec Boršice nabízí poslední volné pečovatelské bezbariérové byty s nájemným 1632 Kč / měsíc + inkaso (celkem cca 3000 Kč) 
v bytovém domě Podevsí v obci Boršice.

Bližší informace v podatelně Obecního úřadu Boršice, tel.: 572 501 121. 
 
 
Výtvarná soutěž Tupeských parádnic má své vítěze!

Na jejich ocenění jsme se podíleli a tímto jim blahopřejeme!  

 

Ženský pěvecký sbor Tupeské parádnice

vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ

na téma:

 

JAK VYPADÁ SPRÁVNÁ PARÁDNICA?
(…a to nejen v kroji…)

Do soutěže budou zařazeny práce libovolné techniky a formátu.

Soutěžní kategorie:

  I. MŠ

  II. 1. - 2.třída

  III. 3. - 4.třída

  IV. 5.třída a starší…

Práce prosím označte na přední straně výkresu – název práce, jméno a příjmení žáka, třída, adresa školy, telefon.

Práce odevzdejte nebo zasílejte do 24. 9. 2012 na OÚ Tupesy nebo některé Parádnici.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v pátek 28. 9. 2012  v 15,30 h na Orlovně v Tupesích v rámci setkání při příležitosti 5. narozenin Tupeských parádnic.

Vítězové budou pozváni a odměněni.

Těší se na vás Parádnice

 

Zveme Vás na Slavnosti vína, které se uskuteční v Uherském Hradišti ve dnech 8. - 9.9.2012!

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí temperamnet lidových tradic, kultury, pestrost slováckých krojů, muziky, živelnosti a spontání atmosféry. MAS Buchlov se každoročně prezentuje v budově Františkánského kláštera a jeho okolí. Tak jako každý rok i letos nás bude po celý den doprovázet skupina Bastafidli z Medlovic,která je součástí Medlovské hudebky zaležené v roce 1998. 

 Program těchto slavností je k nahlédnutí zde

                           

15.8.2012 jsme se zúčastnili semináře s názvem Kvalitní ISRÚ - předpoklad úspěchu MAS.

Tento seminář se uskutečnil na základě připravování programovacího období od roku 2014, kdy dobře fungující MAS budou rozdělovat několikanásobně vyšší finanční prostředky než doposud, díky multifondovému financování. Jednou z přednášejících byla i Sue Elwood z Velké Británie, která přednesla své zkušenosti z vedení MAS.  

 

Zpráva nezávislého auditora za rok 2011 ke stažení zde

 

V kategorii LEADER 2009-2013 - Dokumenty pro příjemce dotace naleznete nový formulář Hlášení o změně, platný od 1. srpna 2012. Ke stažení ZDE.

 

Zvací dopisy k podpisu Dohody pro žadatele 5. Výzvy 15. kola!

Vážení žadatelé 5. Výzvy,

již Vám byly doporučeně doručeny zvací dopisy k podpisu Dohody. Prosím respektujte lhůlu na podpis a co nejdříve se objednejte na RO SZIF Olomouc - kontaktní osobu k podpisu máte uvedenou v dopise.

K podpisu je důležité si vzít i následující dokumenty:

A) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. 


B) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor ke stažení zde) - originál.
 
Nezapomeňte prosím, že Dohodu, včetně následujících dodatků, jste povinni nám v kopii zaslat do  14 kalendářních dnů po podpisu!


V případě nejasností nás kontaktujte na tel.  604 752 044 
 

 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI O OPATŘENÍ IV.1.2.  

Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Morava - 15. kolo 

 

FICHE NÁZEV ŽADATELE    NÁZEV PROJEKTU     MÍSTO REALIZACE     Doporučená výše dotace  
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Boršice Materiální dovybavení včelařů ZO Boršice Boršice 449 358 Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Buchlovice Materiální dovybavení Buchlovických včelařů - I. etapa Buchlovice 350 460 Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Obec Stupava Hasičský zbrojnice - Oprava sociálního zařízení a střechy, přístavba pergoly Stupava  715 462 Kč 
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Obec Hostějov Oprava střechy na budově obecního úřadu a kulturního domu v Hostějově Hostějov 338 647 Kč
Fiche 6 - Lidé a prostředí na Buchlovsku Obec Salaš Obecní parkoviště u cyklostezky a přírodního koupaliště Salaš 711 900 Kč
Fiche 7 - Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku Antonín Pondělek Pořízení taženého postřikovače Boršice 375 000 Kč

 

 

Seznam vybraných žádostí 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV)

 

FICHE                                                                                      NÁZEV ŽADATELE                                               NÁZEV PROJEKTU                                                                                                    MÍSTO REALIZACE                   

                VÝŠE DOTACE                                                                 

Fiche 1 - Buchlovsko - Slovácká tradiční řemesla  Tomáš Vanda Nákup stroje na opracování dřeva Stříbrnice  212 925,- Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Tělovýchovná jednota Tupesy Revitalizace fotbalového hřiště Tupesy Tupesy  496 428,- Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Obec Břestek Stavební úpravy sociálního zařízení sportovní haly v Břestku Břestek  452 779,- Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku     Obec Velehrad Vybavení společenského domu Velehrad Velehrad  1 800 000,- Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Junák - svaz skautek a skautů ČR, středisko Modrá Dovybavení střediska Junák pro letní volnočasové aktivity Modrá  158 400,- Kč
Fiche 7 - Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku Lesní družstvo Osvětimany Pořízení traktoru s lesnickou nástavbou

Osvětimany

 423 527,- Kč
Fiche 8 - Stezky a rozhledny na Buchlovsku Městys Buchlovice Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice Břestek - Buchlovice  1 800 000,- Kč

 

Výborná zpráva - vyšel nám projekt Spolupráce Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku!!!

V březnu 2012 jsme zaregistrovali projekt spolupráce Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku, který jsme společně připravili s MAS Východní Slovácko. Náš projekt je mezi podpořenými! 

Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149Kč.

Společné výstupy projektu MAS Východní Slovácko a MAS Buchlov:

 •           Rozvojové studie obnovy venkovského stavitelství – program regenerace
 •           Odborné semináře – prezentace programů regenerace
 •           Databáze místních producentů a výrobců včetně propagačních materiálů
 •           Místní jarmarky, ukázky lidového stavitelství, výukový seminář na téma tradičních produktů
 •           Prezentační vitríny
 •           Záznam tradičních lidových písní - CD

Seznam přijatých žádostí 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV)

 

FICHE                                                                                      NÁZEV ŽADATELE                                               NÁZEV PROJEKTU                                                                                                    MÍSTO REALIZACE                   
Fiche 1 - Buchlovsko - Slovácká tradiční řemesla  Tomáš Vanda Nákup stroje na opracování dřeva Stříbrnice
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Tělovýchovná jednota Tupesy Revitalizace fotbalového hřiště Tupesy Tupesy
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Obec Břestek Stavební úpravy sociálního zařízení sportovní haly v Břestku Břestek
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku     Obec Velehrad Vybavení společenského domu Velehrad Velehrad
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Junák - svaz skautek a skautů ČR, středisko Modrá Dovybavení střediska Junák pro letní volnočasové aktivity Modrá
Fiche 7 - Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku Lesní družstvo Osvětimany Pořízení traktoru s lesnickou nástavbou

Osvětimany

Fiche 8 - Stezky a rozhledny na Buchlovsku Městys Buchlovice Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice Břestek - Buchlovice

 

 

 

 

Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku

I v letošním roce, tentokrát již potřetí, jsme se účastnili na MZe v Praze veřejné obhajoby projektů spolupráce.

„Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku“ je projekt, na kterém naše MAS spolupracuje s MAS Východní Slovácko. Pokud se nám jej i tentokrát podaří obhájit, vznikne mimo jiné Rozvojové studie obnovy venkovského stavitelství, která teoreticky, ale i prakticky představí majitelům domů na venkově možnosti, jak své nemovitosti opravit v původním stylu.

Rozhodnutí, zda nám byla dotace schválena, by mělo padnout během tohoto měsíce. Pokud to vyjde, budeme se těšit nejenom na spolupráci s odborníky, ale především s vámi, kteří v našem mikroregionu žijí.

 !!!VYHLÁŠENÍ 6. VÝZVY!!!

 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 30. 5. 2012 vyhlašuje výzvu č. 6 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude probíhat od 30. 5. 2012 do 20. 6. 2012.

Datum vyhlášení výzvy: 30. 5. 2012

Datum začátku příjmu žádostí: 30. 5. 2012

Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 6. 2012 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

 V rámci výzvy budou přijímány žádosti vztahující se k Fichím č.1, 2,4, 5, 6, 7 a také vyhlašujeme zcela novou Fichi č.8 na budování turistických stezek a rozhleden. Celé znění výzvy, formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo výzvy, pravidla a formuláře k přílohám naleznete ZDE v sekci Dokumenty. 

Podporované oblasti: 

XIV. ROČNÍK VELEHRADSKÉHO PŘECHODU A CYKLOPŘEJEZDU CHŘIBŮ CHŘIBY 2012 

V sobotu 19. května se v obci Velehrad uskutečnil již XIV. ročník Velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů. Akce byla pořádaná ZO ČZS Velehrad ve spolupráci s OÚ Velehrad, pod záštitou Zlínského kraje a MAS Buchlov. Díky hezkému počasí, vynikajícím pořadatelům a hlavně díky všem účastníků byla tato akce velmi vydařená. Přechod Chřibů a dětský závod byl zakončen v hotelu Mlýn Velehrad, kde byli oceněni nejlepší závodníci, připraveno občerstvení a vystoupení kouzelníka.

Upozornění pro žadatele/příjemce dotací z PRV – zadávání zakázek

V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství - Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.

Zejména upozorňujeme na zásadní změnu ve vymezení dotovaného zadavatele, kterým je nově každý subjekt zadávající veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů.

Doporučení Ministerstva pro místní rozvoj k dalšímu postupu je uvedeno na adrese: 

http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-o-postupu-u-zakazek-v-souvislosti-s

Žadatelé, kteří mají zaregistrované projekty z Programu rozvoje venkova, si mohou vyzvednout po 23. 4. 2012 na příslušném RO SZIF aktuální publikaci: „Úplné znění zákona o veřejných zakázkách s komentářem k novele“, ve které jsou vyznačeny všechny změny platné od 1. 4. 2012. Publikace byla zajištěna z prostředků Technické pomoci PRV.

Přílohy

Doporučení MMR - veřejné zakázky  (PDF, 134 KB)

 

 

 XIV. ROČNÍK VELEHRADSKÉHO PŘECHODU A CYKLOPŘEJEZDU CHŘIBŮ
CHŘIBY 2012 

ZO ČZS Velehrad pořádá ve spolupráci s OÚ Velehrad v sobotu 19. května, pod záštitou Zlínského kraje 2012 XI. ročník velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů - CHŘIBY 2012. Více informací naleznete v POZVÁNCE - ZDE

 

POHÁDKY A POVĚSTI HORNOLIDEŠSKA A BUCHLOVSKÝCH HOR

 MAS HORNOLIDEČSKA Vás zvou na představení knihy pohádek a pověstí 6.května 2012 ve 14:00 hod. Kulturní areál pod Čertovými skalami Lidečko

Podrobnosti naleznete zde. 

 

Na Velehradě křtili pohádky  a pověsti z kraje pod Buchlovem 

 Velehrad – Slovanský sál Stojanova gymnázia ve Velehradě se stal vstupní branou pro zbrusu novou knížku a DVD pohádek a pověstí s názvem Z kraje pod Buchlovem. Jejich autory jsou Jiří Jilík a Bořek Žižlavský, který do knihy přispěl fotografiemi spolu s  Ivanem Stříteským, Miroslavem Kováříkem a Pavlem Javůrkem. „Křtem knihy a DVD, ale také nového cédéčka, které dokumentuje tradiční lidovou hudbu a zpěv v regionu, byl završen další z projektů realizovaných v rámci spolupráce mikroregionů Buchlov a Hornolidečsko,“ uvedla Marta Polášková, manažerka místní akční skupiny (MAS) buchlovského mikroregionu. Projekt, který  nesl název Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska, byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. „Občan, který se začte do nové knihy nebo zhlédne DVD, se vydá do čtrnácti obcí mikroregionu Buchlov, aby si připomenul zapomenuté příběhy a přiblížil si duchovní dimenzi těchto míst,“ zářil pln nadšení nad zdařilým dílem předseda mikroregionu Buchlov a starosta Modré Miroslav Kovářík. Před vlastním křtem knížky Z kraje pod Buchlovem připadla herci Slováckého divadla úloha, jednu z pověstí z ní přečíst. Poté za účasti tří kmotrů, Lubomíra Faltýnka, ředitele regionálního odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu v Olomouci a předsedů MAS mikroregionů Buchlov a Hornolidečska Miroslava Kováříka a Vojtěcha Ryzy, vypravil knihu, DVD a cédéčko do světa požehnáním kaplan Stojanova gymnázia Velehrad Radim Kuchař. „Přeji lidem, kteří budou knihu číst, sledovat život v obcích mikroregionu z obrazovky, nebo poslouchat cédéčko plné písniček, aby to, co do nich autoři s láskou vložili, je se stejnou láskou přijali,“ nechal se slyšet Lubomír Faltýnek. Souhlasně mu přikyvoval předseda mikroregionu Hornolidečska Vojtěch Ryza. „U nás jsme putování po mikroregionu nahradili souborem animovaných večerníčků, které nakreslily děti z obcí našeho mikroregionu,“ podotkl Ryza. Křest doprovodila melodiemi Cimbálová muzika Velehrad se sólisty dětského foklorního souboru Liša z Modré a mužský pěvecký sbor Foklorního studia Buchlovice.

Autor: Zdeněk Skalička, Slovácký deník

Slavnostní ukončení projektu "Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska"

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s.

Vás srdečně zve na slavnostní ukončení projektu

a představení DVD a knihy

"Z kraje pod Buchlovem"

které se uskuteční

v pátek 13. dubna 2012 v 15:00 hodin

ve Slovanském sále na Velehradě  

Časopis MAS Buchlov - Pololetník - č.4

MAS Buchlov a Mikroregion Buchlov vydaly už v pořadí čtvrtý "Pololetník", ve kterém se můžete dočíst o zajímavostech v našem regionu, ale i o činnosti MAS Buchlov a podpořených projektech. Věříme, že se vám časopis bude líbit  se zájmem uvítáte další číslo.

Časopis "Pololetník" - informační časopis Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov zašleme na požádání i na email. 

 

Seznam vybraných žádostí 5. výzvy

 

FICHE NÁZEV ŽADATELE    NÁZEV PROJEKTU     MÍSTO REALIZACE     Doporučená výše dotace  
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Boršice Materiální dovybavení včelařů ZO Boršice Boršice 449 358 Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Buchlovice Materiální dovybavení Buchlovických včelařů - I. etapa Buchlovice 350 460 Kč
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Obec Stupava Hasičský zbrojnice - Oprava sociálního zařízení a střechy, přístavba pergoly Stupava  715 462 Kč 
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku Obec Hostějov Oprava střechy na budově obecního úřadu a kulturního domu v Hostějově Hostějov 338 647 Kč
Fiche 6 - Lidé a prostředí na Buchlovsku Obec Salaš Obecní parkoviště u cyklostezky a přírodního koupaliště Salaš 711 900 Kč
Fiche 7 - Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku Antonín Pondělek Pořízení taženého postřikovače Boršice 375 000 Kč

 

Projekty s ukončenou administrací

 

FICHE                                                                NÁZEV ŽADATELE                                               NÁZEV PROJEKTU                                                                                                    MÍSTO REALIZACE              
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Junák - svaz skautek a skautů ČR, středisko Modrá Zateplení skautské základny Modrá

 

Seznam přijatých žádostí 5. výzvy 

 

FICHE                                                                                      NÁZEV ŽADATELE                                               NÁZEV PROJEKTU                                                                                                    MÍSTO REALIZACE                   
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Boršice Materiální dovybavení včelařů ZO Boršice Boršice
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Buchlovice Materiální dovybavení Buchlovických včelařů - I. etapa Buchlovice
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku   Obec Stupava Hasičská zbrojnice - Oprava sociálního zařízení a střechy, přístavba pergoly Stupava
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku     Obec Hostějov Oprava střechy na budově obecního úřadu a kulturního domu v Hostějově Hostějov
Fiche 5 - Lidé a život na Buchlovsku  Junák - svaz skautek a skautů ČR, středisko Modrá Zateplení skautské základny Modrá
Fiche 6 - Lidé a prostředí na Buchlovsku  Obec Salaš Obecní parkoviště u cyklostezky a přírodního koupaliště Salaš
Fiche 7 - Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku Antonín Pondělek Pořízení taženého postřikovače Boršice

 

!!!Vyhlášení 5. výzvy!!!

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 13. 2. 2012 vyhlašuje výzvu č. 5 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude probíhat od 13. 2. 2012 do 5. 3. 2012.!!! Vyhlášení výzvy č. 5 !!!

Datum vyhlášení výzvy: 13. 2. 2011

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 3. 2012 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

 V rámci výzvy budou přijímány žádosti vztahující se k Fichím č.1, 2, 5, 6 a také vyhlašujeme zcela novou Fichi č.7 na podporu zemědělské činnosti. 

Celé znění výzvy, formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo výzvy, pravidla a formuláře k přílohám naleznete ZDE v sekci Dokumenty. 

Podporované oblasti: 

 

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA VELEHRAD

Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově Gymnáziu Velehrad pořádá v období letních prázdnin již druhý ročník prázdninové školy. Vybrat si můžete z následujících seminářů: 

Škola médií a filmu -  29. 7. - 3. 8. 2012, cena 2 800 Kč

Týden v pohybu - 19. 8. - 24. 8. 2012, cena 2 500 Kč

Jazyková škola (Language school) - 19. 8. - 24. 8. 2012, AJ, FJ, NJ, RJ, cena 2 500 Kč

Dopolední a odpolední výukové bloky. Ubytování a celodenní strava zajištěna v internátu a školní jídelně SGV. Duchovní program. Přihlášky a více informací na www.sgv.cz, tel: 572 571 098, 572 571 099, stredisko@sgv.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . 

 Stojanovo gymnázium Velehrad,

TV Noe, Arcibiskupství olomoucké, Kristýn služebník s.r.o. studio Velehrad, Olomouc

vyhlašují 1. ročník soutěže 

VELEHRADSKÁ KAMERA

"soutěž mladých filmařů pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera"

 Více o soutěži se dozvíte ZDE. Uzávěrka 31. května 2012.

VELIKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK

Dne 4. prosince 2011 proběhl na náměstí v Buchlovicích VELIKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK, který byl připravován ve spolupráci Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, Mikroregionu Buchlov, Folklorního studia Buchlovice, Děcek z Buchlovic a Městyse Buchlovice. 
I zpočátku deštivé počasí se umoudřilo, jeho občasná nevlídnost návštěvníky neodradila a na náměstí bylo po celý den živo a rušno. Lidé si přijeli nejen nakoupit, ale především povzbudit své děti, které vystupovaly v dopoledním programu. Vystřídaly se tu děti z mateřské školy, folklorních kroužků Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic, letošními hosty se staly děti ze souborů Štěpnička z Veselí nad Moravou a Leluja z Luhačovického Zálesí.
V poledne přilákalo návštěvníky svou vůní „maso z kotla“, u kterého se tvořila dlouhá řada, úspěch zaznamenával stánek se slivovicí, v němž bylo připraveno 25 výborných vzorků, a místní i přespolní „koštovači“ hodnotili tu svou, ale hlavně tu sousedovu. Hospodyně bylo vidět spíše u stánku s Regionální potravinou, kde zase ony ochutnávaly a hodnotily koláčky, valašské frgály nebo třeba staročeský medovník.
Odpolední blok zahájila dechová hudba Buchlovjané, a pak už do samého večera patřilo pódium tónům cimbálových muzik, zpěvákům i tanečníkům. Návštěvníci mohli vidět Buchlovjánek, Polešovjánek, Folklorní studio Buchlovice a CM Rubáš, mužský sbor Míkovjan  a CM Slačáci, Old Stars Hradišťan a CM Ohnica.
S příchodem setmění už děti i dospělí netrpělivě čekali, zda se i letos podaří rozsvítit nádherný vánoční strom, pod kterým své poselství pronesl otec Rudolf Chmelař a do nového roku popřál starosta Ing. Jiří Černý. Podařilo se, svítil nejenom stromeček, ale zářily všechny dětské oči, kterých v tu chvíli bylo na náměstí opravdu hodně. A to ještě nebylo všechno. Na své kouzelné show veselého Toma se za pódiem připravoval Tomáš Šulaj, jeden z čelních představitelů hereckého souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti, který dokázal děti i starší přihlížející rozparádit tak, že když konečně přijel na povoze Mikuláš se svou družinou, který přivezl spoustu dárečků, zněla po náměstí jedna básnička i písnička za druhou. Děti se předháněly, aby už už nějaký dáreček dostaly.
Byl to opravdu příjemný, zajímavý a pro některé i náročný den plný tónů, vůní, čertů i andělů, kteří pomyslným klíčem otevřeli nadcházející předvánoční období. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, realizaci, ale i ukončení, protože v pondělí ráno není na náměstí po Velikém Mikulášském jarmarku ani stopy.

 

Nabídka lyžařských středisek na území  Mikroregionu Buchlov - NOVÝ LETÁK

Leták - Lyžařská střediska na území Mikroregionu Buchlov - ke stažení ZDE (406 KB, pdf)

Slovácké lyžování v Mikroregionu Buchlov

Až budete přemýšlet, kde si zalyžovat a užít krásnou pohodu s příjemnými lidmi, tak nemusíte jezdit daleko -  stačí se podívat za humna. Náš mikroregion nabízí hned tři sjezdovky s udržovanými svahy a kvalitním vybavením i zázemím. Pravda, nedosahují parametrů alpských svahů, ale svůj nepopíratelný půvab mají. A navíc - copak vám někde na ledovci dokážou nabídnout koštovku slovácké frankovky, skleničku slivovice, slovácké koláčky nebo škvarky a domácí chleba? Můžete si vybrat ze sjezdovek v Ski Parku Osvětimany, Ski areálu Mendl Břestek nebo "slovácký ledovec", jak se zde říká Ski areálu Stupava.

Více informací naleznete v prosincovém čísle časopis Travel profi a na internetových stránkách lyžařských středisek:

 

 

 VELIKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK

Dovolujeme si Vám co nejsrdečněji pozvat na VELIKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK, který proběhne na náměstí v Buchlovicích v neděli 4. prosince 2011 a který je připravován ve spolupráci Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, Mikroregionu Buchlov, Folklorního studia Buchlovice, Děcek z Buchlovic a Městyse Buchlovice.

Na jarmarku se představí více jak 50 řemeslníků a prodejců regionálních výrobků. Jarmark bude letos opravdu pestrý a nabídne nejenom možnost nakoupení dárků pod stromeček, ale na své si přijdou také milovníci domácí zabíjačky, maďarských čabajek, medoviny, svařeného vína či punče. Bohatý program doplní mnohá folklórní vystoupení, obchůzka čertů i andělů, na projížďku jsou připraveny také koňské povozy. A ti co vydrží až do konce, uvidí příjezd mikulášské družiny s nadílkou.

Své místo zde získaly také výrobci, jejíchž výrobek získal v letošním roce známku „Regionální potravina Zlínského kraje“. Tento projekt podporuje Ministerstvo zemědělství ČR.Tyto výrobky budou moci návštěvníci ochutnat a také zakoupit.

PLAKÁT Veliký Mikulášský jarmark 

Seznam vybraných žádostí 4. výzvy

 

FICHE Název subjektu Název projektu Místo realizace  Doporučená výše dotace

Fiche 2 - Regionální produkce 

na Buchlovsku 

Ing. Pavel

Dvořan 

Nová technologie pro obdělávání vinice,  

zpracování vína - sklep Dvořanů 

Buchlovice 232 218,- Kč
Fiche 3 - Vítejte na Buchlovsku Květoslav Slavík Chata pro turisty ve Stupavě Stupava 542 025,- kČ
Fiche 3 - vítejte na Buchlovsku

SOLAR HOPE

s.r.o.

Půjčovna kol a běžek na Buchlově Buchlovice 500 000,- kČ
 

 

MAS Buchlov na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 2011

Ve dnech 20. - 22. 10. 2011 se uskutečnil již sedmý ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP 2011 v Plzni, tentokrát ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Svou turistickou nabídku sem přijela prezentovat bezmála celá Česká republika, velká část Slovenska, Bavorsko, kousek Francie, Chorvatska a dokonce i Indie. Pro návštěvníky, který bych letos opravdu rekordní počet,  byly připraveny ochutnávky, degustace, taneční i hudební vystoupení  a řada společenských setkání. Vystavovatelé potvrdily vzrůstají zájem návštěvníků o propagační materiály a tuzemské pobyty. 

Součástí veletrhu byly i dva semináře. První z nich nesl název Travel design a týkal se problematiky tvorby propagačních materiálů, jejich grafické a estetické úrovně, a také další práce s nimi, distribuce a efektivního využití. 

Druhý seminář se věnoval možnostem spolupráce stávajících struktur v CR se souběžně existujícími a místními akčními skupinami, které  na mnoha místech pracují s výsledky, které stojí za pozornost. Přizvána byla manažerka MAS Buchlov, paní Marta Polášková, která ve svém precizně připraveném a inspirativním vystoupení seznámila účastníky s výsledky své několikaleté práce a s konkrétními úspěchy na poli tvorby turistických produktů. Lze usuzovat, že právě zde, v segmentu organizací pracujících primárně v oboru rozvoje venkova jsou skryty nečekaně zajímavé možnosti vzniku dalších služeb a nově koncipovaných turistických produktů navazujících na folklor, krajové gastronomické speciality a řemesla.

 

Zdroj: TRAVEL Profi, Časopis pro cestovní ruch 10/2011 

Nová posila pro Mikroregion Buchlov

Místní akční skupina působí v Mikroregionu Buchlov již od roku 2004. Za tu dobu byly z Programu rozvoje venkova podpořeny projekty za více jak osm milionů. Do konce října zde bylo registrováno třináct členů, což se ale na poslední valné hromadě změnilo. Za nové členy byly přijaty téměř dvě desítky živnostníků nebo obyvatel, kterým není život na buchlovsku lhostejný. V letošním roce měli možnost žadatelé z Programu rozvoje venkova požádat dvakrát a celkem bylo rozděleno více jak dva miliony korun. A co bude podpořeno? Obec Staré Hutě z těchto peněz vybuduje pro své obyvatele multifunkční hřiště, gymnázium na Velehradě pořídí vybavení do nádherných sklepních prostor ze 17. století a na Břestku bude postavena meteostanice, díky které zjistíme, jaké počasí je třeba na Buchlově. Na své si přijdou i milovníci přírody, pro které na Stupavě postaví nové ubytování nebo na Buchlově otevřou novou půjčovnu kol a běžek. Šanci využil také podnikatel ve vinařství, který v projektu řešil peníze na technologii, díky které může lépe hrozny zpracovat. MAS Mikroregionu Buchlov ale neřeší jenom dotace. Pracovní skupiny, které díky novým členům vznikají, chtějí realizovat nové myšlenky jak v oblasti školství, kultury, sportu tak i v cestovním ruchu.

Časopis MAS Buchlov - Pololetník - č.3

MAS Buchlov a Mikroregion Buchlov vydaly už v pořadí třetí "Pololetník", ve kterém se můžete dočíst o zajímavostech v našem regionu, ale i o činnosti MAS Buchlov a podpořených projektech. Věříme, že se vám časopis bude líbit a v lednu 2012 se zájmem uvítáte další číslo.

 Časopis "Pololetník" - informační časopis Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov zašleme na požádání i na email. 

MAS Buchlov - Přihláška nového člena

Členem občanského sdružení Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov o.s. se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště (právnická osoba sídlo svého podnikání) na území Mikroregionu Buchlov.  


Přihlášku je možno stáhnout ZDE nebo získat v kanceláři MAS Buchlov.

Doručovací adresa:

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov o.s.
Buchlovice 800
687 08 Buchlovice

Seznam přijatých žádostí 4. výzvy 

 

FICHE   Název subjektu  Název projektu Místo realizace

Fiche 2 - Regionální produkce na Buchlovsku 

Ing. Pavel Dvořan

Nová technologie pro obdělání vinice, zpracování a skladování vína - sklep Dvořanů

Buchlovice
Fiche 3 - Vítejte na Buchlovsku Květoslav Slavík Chata pro turisty ve Stupavě Stupava
Fiche 3 - Vítejte na Buchlovsku SOLAR HOPE s.r.o. Půjčovna kol a běžek na Buchlově Buchlovice

 

Časopis MAS Buchlov - Pololetník - č.2

MAS Buchlov a Mikroregion Buchlov vydaly už v pořadí druhý "Pololetník", ve kterém se můžete dočíst o akcích a zajímavostech v našem regionu, ale i o činnosti MAS Buchlov a podpořených projektech. Věříme, že se vám časopis bude líbit a se zájmem uvítáte další číslo.

 Časopis "Pololetník" - informační časopis Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov

!!!!!!!! Vyhlášení výzvy č. 4 !!!!!!!!!

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 31. 8. 2011 vyhlašuje výzvu č. 4 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude probíhat od 31. 8. 2011 do 23. 9. 2011.

Datum vyhlášení výzvy: 31. 8. 2011

Datum ukončení příjmu žádostí: 23. 9. 2011 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

Podporované oblasti:

Celé znění Výzvy, formulář žádosti o dotaci, manuál, pravidla celé znění Fichí naleznete v sekci Dokumenty - ZDE. V případě dotazů a konzultací nás prosím
telefonicky nebo přímo v naší kanceláři.
 

 

Hodnocení Místních akčních skupin 2011

Ve středu 7. září 2011 se naše MAS zúčastnila spolu s dalšími MAS ze Zlínského kraje hodnocení Místních akčních skupin 2011 na Ministerstvu zemědělství. V návaznosti na již dříve zaslaný dotazník jsem prezentovali a odpovídali na otázky před šesti člennou komisí složenou z řad manažerů MASek a úředníků MZE a SZIFu.

 

Sekání podnikatelů Mikroregionu Buchlov 

Dne 22. 6. 2011 proběhlo v nově zrekonstruovaných prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje setkání podnikatelů a představitelů našeho mikroregionu  se zástupci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Hlavním tématem bylo vytvoření virtuální nabídky regionu na stránkách centrály - www.vychodni-morava.cz. Setkání mělo velmi pozitivní ohlas, jak ze strany podnikatelů, tak samotných starostů obcí. V současné době se pracuje na sběru dat a informací a koncem měsíce srpna by měla být virtuální nabídka zveřejněna.

Součástí semináře bylo i seznámení podnikatelů s možností čerpání dotace v rámci podzimní výzvy projektu LEADER. 

 

Seznam schválených projektů ve 3. výzvě

 

 FICHE ŽADATEL  NÁZEV PROJEKTU   MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
3-Vítejte na Buchlovsku ZEPELIN CZ, s.r.o. Zařízení pro lepší start Břestek
5-Lidé a život na Buchlovsku  Arcibiskupství Olomoucké   Kongresový sál ve sklepení Stojanova gymnázia Velehrad   Velehrad
5-Lidé a život na Buchlovsku   Obec Staré Hutě Víceúčelové hřiště Staré Hutě Staré Hutě

 

Více informací o schválených projektech naleznete zde.

Vyhlášení výzvy č. 3

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov vyhlašuje výzvu č. 3 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 9. 5. 2011 - 30. 5. 2011 do 12. 00 hod
Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 - 15.00 hod.
 
Podrobné informace o výzvě jsou ke stažení v sekci "Dokumenty".

Přehlídka krojů MAS mikroregionu Buchlov a MAS Hornolidečska

V sobotu 12. února proběhla na Velehradě v prostorách Slovanského sálu slavnostní přehlídka krojů regionů Buchlov a Hornolidečska. Jednalo se o prezentaci krojů pořízených v rámci projektu „Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov“ v dotačním titulu Program rozvoje venkova ČR – Realizace projektů spolupráce. Více se o této akci můžete dočíst na stránkách periodik Slovácký deníkDobrý den s kurýrem.

Schválení projektu "Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska"

 Dne 19. 11. 2010 jsme ze Státního zemědělského intervenčního fondu obdrželi informaci, že náš projekt "Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska" v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce byl schválen.

Burčákové zpívání o víně - první ze čtyř setkání v rámci projektu spolupráce "Pořízení lidových krojů"  MAS Buchlov a MAS Hornolidečska

Dne 3. 10. 2010 proběhlo na náměstí Svobody v Buchlovicích Burčákové zpívání o víně. Vystoupilo zde několik mužských sborů a součástí programu bylo i tradiční lisování hroznů na mošt a jeho požehnání panem farářem Rudolfem Chmelařem. Zúčastnili se i Folklorni studio Buchlovice s cimbálovou muzikou Rubáš a Cimbálová muzika s folklornim souborem Valášek z Horní Lidče, kteří se předvedli v nově ušitých krojích z realizovaného projektu spolupráce.

Pozvánka - Burčákové zpívání o víně 2010 (192,7 kb)

buchlovice

        valasi   

 

 

Aktuální stav žádostí 2. výzvy

Dne 29. 6. 2010 proběhlo na SZIF v Olomouci schvalování projektů. Při schvalování jsme měli 100% úspěšnost - všechny podané projekty byly shváleny.

Pořízení lidových krojů Mikroregionu Buchlov

MAS Buchlov ve spolupráci MAS Hornolidečska získala dotaci na pořízení krojů  10 obcím Mikroregionu Buchlov. Celková výše dotace činí 2.500.000 Kč. Více informací, fotografie a aktuální stav pořizovaných krojů naleznete ZDE nebo pod odkazem Pořízení lidových krojů Mikroregionu Buchlov v hlavním menu.

Připravovaný projekt "Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska"

MAS Buchlov ve spolupráci MAS Hornolidečska připravuje nový projekt, který by představil netradiční formou území obou MAS. Cílem je představit všechny obce mikroregionu prostřednictvím pohádek, ale i prostřednictvím procházky po těchto místech v krátkém filmu. Více informací a možnost vyjádřit se k tomuto projektu naleznete ZDE nebo pod odkazem Přiravovaný projekt "Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska".