Obsah

Výzva č. 10 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

logo PRVMAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 18.12.2023 Výzvu č. 10 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci na MAS:            01.01.2024 - 05.02.2024

Registrace Žádostí na RO SZIF:              29.03.2024

Celková alokace Výzvy č. 10:                281 306 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

 

Žádosti o dotaci jsou předkládány prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF

Žádost o přístup do Portálu Farmáře

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

 

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800,

                                     687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Termín konání

Zaměření semináře

04.01.2024 v 14:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory podnikání a místní produkce (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech; Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

 

PROSÍME O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NA E-MAIL: hablova@buchlov.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY K VÝZVĚ Č. 10:

Text výzvy č. 10 - MAS Buchlov – PRV

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA PRV: 

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1

Pravidla PRV 19.2.1 - výňatek článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODIKY:

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ:

Cenový marketing – nezávazný vzor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ PŘÍLOHY VÝZVY:

Prohlášení – soulad s plánem rozvoje obce

Počet obyvatel k 1.1.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka na seminář

Seminář pro žadatele - prezentace

Prezentace - cenový marketing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI VÝZVY Č. 10 MAS BUCHLOV, Z.S.:

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam vybraných Žádostí o dotaci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISY Z ORGÁNŮ MAS

Zápis z jednání Výběrové komise (07.03.2024)

Zápis z jednání Programového výboru (11.03.2024)