Obsah

„2. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA“

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlašuje

2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„2. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA“

 

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 2. 10. 2023, 10:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 2. 10. 2023, 10:00 hod.

Datum a čas ukonční příjmu projektových záměrů: 3. 11. 2023, 10:00 hod.

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Soulad projektového záměru se Strategickým rámcem MAP není pro výzvu č. "2. výzva MAS BUCHLOV v IROP - KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA" relevantní.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 777 111 840, e-mail: valaskova@buchlov.cz

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy

Příloha č. 1 - Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 - Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitosní a přijatelnosti 

Příloha č. 3 - Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027

 

70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Přílohy obecných pravidel 

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel 

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam přijatých projektových záměrů