Obsah

Velehrad

Velehrad

VelehradObec Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Na rozloze 2230 ha zde žije téměř 1400 obyvatel.

Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko-správním centrem Velkomoravské říše v devátém století. Nejstarší názvy obce byly Welgrad 1209, Welegrad 1220, Willegrad 1232, Welehrad 1247. Na základě archeologických nálezů lze soudit, že velkomoravský Veligrad byl lokalizován v dnešním Starém Městě. V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena osídlení z období neolitu – lid malované keramiky, mohylové kultury střední doby bronzové a lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové.

Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Založil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili Velehrad v listopadu 1205. Jako provizorium jim zpočátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky, byl dokončen ve 40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená až ve 2. polovině 18. století. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab.

Areál někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů u nás patří k významným kulturním památkám, dokládajícím vývoj architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské až do současnosti. Cisterciácký klášter byl zrušen v roce 1784. V roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité zde působili do roku 1950, znovu se vrátili počátkem 90. let minulého století.

Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s klášterem. Jeho zrušení mělo řadu hospodářských, sociálních i kulturních důsledků pro poddané panství. Část obyvatel pracovala nadále na velkostatku, v panském mlýně, pivovaru a cihelně. Pivovar byl v provozu do roku 1910, cihelna pracovala po celou dobu první republiky, zrušena byla v roce 1948, pila v roce 1937. Dělníci z nedostatku pracovních příležitostí hledali práci mimo obec, odcházeli za prací do Uherského Hradiště.

V samotném Československu v meziválečném období prožívá Velehrad své slavné údobí. Dobu velkých nadějí přerušila druhá světová válka a záhy po ní doba, která zlikvidovala nejen jezuitskou kolej, ale všemožně potlačovala všechny formy náboženského života. Velehrad přestal být centrem náboženského života.

V roce 1913 na návrh Dr. Antonína Cyrila Stojana si dalo Cyrilometodějské družstvo Velehrad za úkol postavit poutní a exerciční dům. V roce 1922 zakoupilo budovu pivovaru a v roce 1924 byl Stojanov hotov. Kapacita domu je 120 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Poutní a exerciční dům Stojanov byl po roce 1948 změněn na ústav sociální péče pro mládež. Po rekonstrukci od roku 1992 slouží nejen jako poutní a exerciční dům, ale je to místo setkávání různých hnutí a pořádání seminářů – např. institutu pro občanské společnosti, seminářů seniorů apod. Stojanov je a zůstane památný tím, že je to první exerciční a poutní dům u nás.

Velkou nadějí duchovní i hmotné obnovy památného Velehradu se stala v dubnu 1990 návštěva hlavy katolické církve, papeže Jana Pavla II. Velehrad byl opět oficiálně označen mostem mezi Východem a Západem.

Oficiální stránky obce: www.velehrad.cz

Náhled turistické informační tabule Velehrad

Turistické zajímavosti
Cyrilka
Kaple sv. Cyrila a Metoděje (lidově zvaná Cyrilka) dříve farní kostel Večeře Páně pochází z 1. poloviny 13. století. V 18. století byla přestavěna architektem Josefem Lippertem v novogotickém slohu, její současná podoba pochází z let 1859 - 1863. Počátkem 20. století byl interiér kaple upraven pro bohoslužby východního obřadu.

Velehradský klášter s Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky, byl dokončen ve 40. letech 13. Století. Původní románská stavba kláštera se nedochovala. Dnešní podobu získal velehradský klášter na přelomu 17. – 18. Století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená až ve 2. polovině 18. století. Velehradský klášter je vůbec první cisterciácký klášter založený na Moravě. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, která je nejvýznamnější poutní bazilikou České republiky. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab. V tomto komplexu můžete potkat mnoho mladých lidí, kteří jsou studenti Stojanova Gymnázia Velehrad, jež tu bylo znovu roku 2001 otevřeno.

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských budov, sýpky a konírny kláštera. Multifunkční centrum nabízí cukrárnu, navazující knihkupectví, poutní prodejnu, muzeum bible a informační centrum.

Sportovní aktivity
Ke sportovním aktivitám občanů slouží tělocvična, víceúčelové hřiště, tenisový kurt a nové dětské hřiště v areálu u ZŠ. Velehrad leží na několika značených trasách pro pěší i pro cyklisty a na Moravské vinné stezce.

Ubytování
Hotel Mlýn Velehrad, Na Hrádku č.p. 4, tel: +420 572 571 460 – 3, e-mail: hotel@mlynvelehrad.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.hotelmlyn.cz 
Autocamping Salaš/Velehrad, tel: +420 572 571 183, +420 603 415 490, autokemp@sm-reality.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,www.sm-reality.cz/velehrad.html

Občerstvení a stravování
Hotel Mlýn Velehrad, Na Hrádku č.p. 4, tel: +420 572 571460 – 3, e-mail: hotel@mlynvelehrad.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.hotelmlyn.cz
Restaurace Velehrad, Salašská č.p. 269, tel: +420 572 571 120
Cukrárna Jako doma ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje , u Lípy č.p. 302, tel: +420 603 373 577

Vinařství
Klášterní sklepy Velehrad - Vinný sklep Stojanov
Jedná se o původně pivovarské sklepy, které patřily k hospodářským objektům velehradského kláštera cisterciáků. Provozovatel Agro Zlechov.
Otevírací doba: Po- Pá 9:00 - 16:00, tel: +420 572 597 333, Vlastimil Kňourek +420 777 723 848
Vinařství Ovčáčík, Nad Chmelnicí č.p. 252, tel: +420 572 571 191, e-mail: vaclav.ovcacik@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
ABART spol s.r.o., Na Hrádku č.p. 73, tel: +420 577 210 139
Tomáš Luža - +420 725 874 388
Michal Bureš - +420 737 968 124
Kateřina Švecová - +420 775 686 108

Tradiční řemesla
Hračky – Kapitán Jaroslav, Buchlovská č.p. 14, tel: +420 572 571 133, +420 604 380 372,e-mail: kapitan@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Keramika točená na kruhu – Kobza Emil, Salašská č.p. 52, tel: +420 572 571 169,e-mail: emilkobza@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Velikonoční kraslice, perníkářství – Novotná Jarmila, Salašská č.p. 194
Košíkářství – Vlček Josef, Buchlovská č.p. 17 


Vytvořeno: 17. 11. 2013
Poslední aktualizace: 17. 11. 2013 21:30
Autor: