Obsah

Stupava

Stupava

StupavaObec Stupava se rozkládá na obou březích horního toku Stupavky na ploše 711 hektarů. Svým počtem 157 obyvatel, z toho 74 žen (údaje ze sčítání lidu 2001) patří k nejmenším obcím kraje.

První známky spojené se jménem Stupava pocházejí z roku 1407, kdy markrabě Jošt Vznotovi Hechovi z Rosic daroval kromě hradu Střílky a dalších nemovitostí i opuštěný rybník nedaleko Stupavy. Další zmínka je z roku 1464, kdy kněz Oldřich, převor kláštera sv. Tomáše v Brně, pohání Jana Kunu z Kunštátu, že „brání převorovým lidem bráti dřevo ku pálení ze Stupavy“.

Samotná osada byla založena patrně v letech 1680 – 1690 a na mapě se objevuje roku 1714 v hradišťském kraji, kde byla zakreslena jako ves. Největší osídlení probíhalo v letech 1695 – 1705. Hlavním zdrojem obživy bylo původně pálení dřevěného uhlí a později práce ve skelných koryčanských hutích, které se nacházely v těsné blízkosti katastru obce.

Lokalizace obce v krásném členitém horském terénu s protékající říčkou Stupavkou, která dala patrně obci její jméno. Jedni je odvozují od říčky Stupavky, v dalším toku zvaném Kyjovka, druzí od stoupajícího terénu – stupů. Právě charakter krajiny vytvářel předpoklady pro dobytkářství a postupným mýcením lesů se rozvíjela zemědělská výroba.

Původní obyvatelé byli začleněni do farnosti Osvětimany, ale s rostoucím počtem obyvatel se již v 18. století objevují snahy o stavbu vlastního kostela. Východiskem těchto snah bylo povolení ke stavbě udělené roku 1841 císařem na útratu Matice náboženské. Stavební místo darovala Ludmila Berchtoldová – les pro faru a hřbitov, bažinu pro kostel a se stavbou mohlo být započato. Základní kámen kostela pod věží byl posvěcen Ch. Nesrstou, děkanem z Boršic, 30. 8. 1857. Kostel byl dokončen roku 1859 a náklady činily zhruba 30000 zlatých. Farnost tehdy čítala 1200 římských katolíků.

Vývoj v následujícím století vedl k postupnému umrtvování ekonomických aktivit, což vedlo k drastickému úbytku počtu obyvatel. Zrušení skláren, úpadek ve výrobě perleťového zboží, nízké ceny zemědělské prvovýroby, neúroda, živelné pohromy, združstevňování a další vlivy měly za následek, že z více jak 900 obyvatel na počátku XX. století jejich počet poklesl do roku 1961 na 532. Za dalších 40 let se jejich počet snížil na 157.

Tím dochází i k trvalému poklesu počtu celoročně obydlených domů. Zatímco v roce 1970 činil jejich počet 147, v roce 2001 to bylo pouze 61. Tato tendence i nadále pokračuje. "V současné době nabízí obec Stupava zájemcům o zimní sporty lyžařský areál se třemi vleky o délce 350 m, s výborně upraveným povrchem a možností večerního lyžování."

Oficiální stránky obce: www.obec-stupava.cz

Náhled turistické informační tabule Stupava

Turistické zajímavosti
Cimburk
Hrad dal postavit v letech 1327–1333 Bernard z Cimburka a v roce 1348 na něj přesídlil z původního hradu Cimburk na Svitavsku. Původně se jednalo o gotický hrad. Je typickým představitelem dynamizující hradní architektury první poloviny 14. století, s výraznými prvky francouzské fortifikační architektury. Protáhlá dvouvěžová bergfritová dispozice spolu s použitím nadstandardních architektonických a kamenických postupů činí z něj památku prvořadého významu. Hrad byl opuštěn v roce 1720. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v roce 1940. V současnosti se o hrad stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky.

Sportovní aktivity
Obcí prochází zajímavé cyklotrasy – Velkomoravská poutní cesta a dálková trasa Jihlava – Český Těšín.

Lyžařské středisko Stupava
V současné době nabízí obec Stupava zájemcům o zimní sporty lyžařský areál se třemi vleky o délce 350 m, s výborně upraveným povrchem a možností večerního lyžování. Tel: +420 572 501 311, e-mail: stupava@stupava.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Zorbing - Rolling Ball Stupava, tel: +420 608 221 255

Ubytování
Chaloupka u čtyř růžiček, Stupava č.p.98, tel: +420 608 976 640, e-mail: r-market@volny.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.4ruzicky.cz

Občerstvení a stravování
Restaurace Akvárko, tel: +420 572 577 336, www.restaurace.stupava.cz
 


Vytvořeno: 17. 11. 2013
Poslední aktualizace: 17. 11. 2013 21:24
Autor: