Obsah

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 

ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I

Oprávnění příjemci:  ZŠ, MŠ, ZUŠ a střediska volného času, v rámci ZŠ se také bude týkat školních družin a školních klubů.

Alokace: 7 mld. Kč pro celou ČR

 

ŠABLONY pro SŠ a VOŠ I

Oprávnění příjemci: SŠ a VOŠ

Alokace: 2 mld. Kč pro celou ČR

 

Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí:

Šablony pro MŠ a ZŠ I: květen 2022

Šablony pro SŠ a VOŠ I: květen 2022

 

Termín ukončení příjmu žádostí:

Šablony pro MŠ a ZŠ I: březen 2023

Šablony pro SŠ a VOŠ I: listopad 2022

 

Doba realizace projektu:

24 – 36 měsíců

Kde hledat metodickou pomoc?

Kancelář MAS poskytuje školám a školským subjektům na Buchlovsku metodickou pomoc při zpracování žádosti o podporu a také při následné administraci a vykazování již schváleného projektu ZDARMA. Máte-li jakoukoli otázku nebo problém, kontaktujte kancelář MAS – Lenku Gregorovou

 

Odkaz na harmonogram výzev (str. 4):

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/02/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_15022022.pdf

 

Přehled zapojených subjektů do projektu šablony OP JAK k 31.12.2023