Obsah

Šablony III

Výzva MŠMT

Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon III byla vyhlášena dne 31. 3. 2020 a byla ukončena dne 29. 6. 2021 ve 14:00.

Více informací, včetně důležitých dokumentů k výzvě naleznete na webu MŠMT.

O kolik peněz je možné žádat

Maximální výše finanční podpory na školu nebo školku se vypočítává z částky 200 000 Kč + 1 500 Kč na žáka nebo dítě. Pro sloučené ZŠ a MŠ pak platí 400 000 Kč + 1 500 Kč na žáka/dítě.

Spolufinancování pro příjemce je 0 Kč, dotace kryje 100 % nákladů.

Zapojené školy

Přehled zapojených subjektů do projektu šablon III