Obsah

Šablony II

Výzva MŠMT

Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon II byla vyhlášena dne 28. 2. 2018 a ukončena byla dne 28. 6. 2019 ve 14:00.

Více informací, včetně důležitých dokumentů k výzvě naleznete na webu MŠMT.

O kolik peněz je možné žádat

Maximální výše finanční podpory na školu nebo školku se vypočítává z částky 300 000 Kč + 2 500 Kč na žáka nebo dítě. Pro sloučené ZŠ a MŠ pak platí 600 000 Kč + 2 500 Kč na žáka/dítě.

V případě školských zařízení (školní kluby, školní družiny a střediska volného času) a ZUŠ je pro výpočet základní částka 100 000 Kč + 1 800 Kč na žáka nebo dítě.

Spolufinancování pro příjemce je 0 Kč, dotace kryje 100 % nákladů.

Zapojené školy a školské subjekty

Přehled zapojených subjektů do projektu šablon II

Důležité dokumenty

Sdělení k realizaci šablon v době platnosti mimořádného opatření Vlády (.pdf)

Sdělení k realizaci šablon – aktualizace říjen 2020 (.pdf)