Obsah

Šablony I

Výzva MŠMT

Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon I byla vyhlášena dne 23. 6. 2016 a ukončena dne 30. 6. 2017. Více informací, včetně důležitých dokumentů k výzvě a zprávám o realizaci naleznete na webu MŠMT.

O kolik peněz bylo možné žádat

Maximální výše finanční podpory na školu nebo školku se vypočítávala z částky 200 000 Kč + 2 200 Kč na žáka nebo dítě. V případě sloučené ZŠ a MŠ pak 400 000 Kč + 2 200 Kč na žáka/dítě. Spolufinancování pro příjemce bylo 0 %, dotace kryla 100 % nákladu.

Zapojené školy

Přehled zapojených škol do projektu šablon I