Obsah

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráceMAS Buchlov je zapojená do mezinárodního projektu PromEUregion, kde spolupracuje s dalšími osmi partnery z celé Evropy (Španělsko, Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie...) na společné propagaci turistických cílů v regionech. Každý z partnerů pořádá ročně několik jarmarků, na kterých jsou představeni i ostatní partneři s jejich regiony, turistikou, tradičním výrobky a kulturou.