Obsah

EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Místní akční skupina Buchlov, z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí a mládeže.

Pro rok 2018 vyhlásila MAS Buchlov, z.s. „Dětské environmentální fórum 2018“. Hlavním cílem projektu bylo naučit děti zpracovávat zadané téma, které vytvoří pod dohledem vedoucího kroužku, čím dojde k propojení znalostí a dovedností generací a zároveň podpoře zájmu o danou problematiku. Děti se měly naučit prezentovat před veřejností a zároveň sledovat ostatní prezentující, což jim dává možnost si rozšířit znalosti i z ostatních odvětví, na základě čehož se mohou do budoucna lépe rozhodovat, čemu se chtějí věnovat. Při akcích se mohli setkat také vedoucí kroužků, kde bylo možné předávat si své znalosti a zkušenosti vedoucích, včetně problémů, které řeší.

 

Dětské kroužky zaměřené na volnočasové aktivity realizovaly během roku vlastní projekty, jehož výstupy včetně ukázky z činnosti svého kroužku (včelařství, rybářství, myslivosti a chovatelů) prezentovaly v rámci projektu „Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc“:

 

  • MAS Buchlov: MEDOVÝ K"RÁJ" POD BUCHLOVEM - v rámci projektu byl vytvořen soubor materiálů k naučné včelařské stezce, včelařské hledačce a stolní včelařské hře, se zaměřením na environmentální vzdělávání dětí a dospělých v daném území.
  • Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zlín: Podpora mladých rybářů ve Zlínském kraji – v rámci projektu byly zpracovány a vydány výukové materiály pro Moravský rybářský svaz, z.s. (kniha a pracovní sešit), doprovodnou aktivitou byl dětský rybářský den na Modré.
  • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Buchlovice: v rámci projektu byly pořízeny výukové pomůcky pro práci kroužku (medomet, anatomický model včely, atd.), doprovodnou aktivitou bylo dvoudenní setkání včelařů napříč generacemi, v rámci kterého probíhalo předávání zkušeností.

 

Hlavním cílem projektu bylo naučit děti zpracovávat zadané téma, které vytvořily společně se svými vedoucími, čím došlo k propojení znalostí a dovedností generací a zároveň podpoře zájmu o danou problematiku. Děti se měly naučit prezentovat před veřejností a zároveň sledovat ostatní prezentující, což jim dalo možnost si rozšířit znalosti i z ostatních odvětví, na základě čehož se mohou do budoucna lépe rozhodovat, čemu se chtějí věnovat. Při těchto akcích se setkávali také vedoucí kroužků, při kterých bylo možné předávat si své znalosti a zkušenosti, včetně problémů, které při své práci vedoucího kroužku řeší.

Pod odborným dohledem se děti podílely na přípravě podkladů pro naučnou Stezku praturů, zaměřenou na představení jak původní přírody, tak i návratu praturů do míst původního výskytu. (pátraly na internetu po historických zdrojích, pořizovaly fotografie, hovořily s odborníky, podnikly výpravu ke kamenu zvanému Králův stůl, který se nachází 4 km severozápadně od Modré a patří k nejtajemnějším mystickým místům v Chřibech.atd.). Realizací projektu bylo možné představit široké veřejnosti ukázku práce zájmových kroužků, kterou je možné aplikovat i v dalších kroužcích, které se rovněž zabývají výchovou dětí a mládeže a potýkají se s nezájmem dětí či nedostatkem financí.

Vzhledem k tomu, že všechny příspěvky do fóra byly velmi zajímavé, byly všechny děti, které se účastnily projektu, oceněny v rámci slavnostního odpoledne pamětním listem za účast a drobnými dárkovými předměty, které do soutěže darovala MAS Buchlov, obec Modrá a Moravský rybářský svaz.

Níže najdete výběr zájmových kroužků volnočasových aktivit dětí a mládeže ve Zlínském kraji, které se věnuji myslivosti, rybaření, včelaření a chovatelství.

 

RYBÁŘSKÉ KROUŽKY

Hluk 

Dům dětí a mládeže Hluk, p.o. Boršická 145, 68725 Hluk 

Tel.: 724 244 471 www.ddmhluk.cz

Holešov 

SVČ, p.o. Holešov, Sokolská 70 769 01 Holešov, Tel.: 734 358 562 www.tymycentrum.cz

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov, Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, 769 01 Holešov, Tel.: 605 420 548, www.rybari-holesov.cz

Luhačovice 

Dům dětí a mládeže Luhačovice, p.o., Masarykova 76, 763 26 Luhačovice 

Tel.: 736 487 111 www.ddmluhacovice.cz

Rožnov pod Radhoštěm 

Středisko volného času Rožnov p. R. p.o., Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel.: 731 413 958, www.svcroznov.cz

Uherské Hradiště

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště Purkyňova 494, 686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 572 551 347, www.ddmsikula.cz

Uherský Ostroh

MRS, z.s. pobočný spolek Uherský Ostroh, Svatopluka Čecha 375

687 24 Uh. Ostroh, Tel.: 602 503 194, www. mrsuhostroh.webnode.cz

Valašské Klobouky

Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, p.o., Mlýnská 432

766 01 Valašské Klobouky, Tel.: 739 030 002, www.ddmvk.cz

Vizovice

DDM Zvonek, Slušovská 813, Vizovice

Tel.: 739 271 810, www.ddmzvonek.cz

Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.

Tyršovo nábřeží 801, Zlín 760 01, Tel.: 725 099 174, www.ddmastra.cz

 

MYSLIVECKÉ KROUŽKY

Luhačovice

Dům dětí a mládeže Luhačovice, p.o., Masarykova 76, 763 26 Luhačovice, 

Tel.: 736 487 111 www.ddmluhacovice.cz

Uherské Hradiště 

Dům dětí a mládeže Uh. Hradiště, Purkyňova 494, 686 01 Uh. Hradiště, 

Tel.: 572 551 347 www.ddmsikula.cz

Vizovice 

DDM Zvonek, Slušovská 813, Vizovice Tel.: 739 271 810 www.ddmzvonek.cz

Zlín 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o., Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín

Tel.: 725 099 174 www.ddmastra.cz

 

CHOVATELSKÉ KROUŽKY

Holešov 

SVČ, p.o. Holešov, Sokolská 70 769 01 Holešov 

Tel.: 734 358 562 www.tymycentrum.cz

Rožnov pod Radhoštěm 

Středisko volného času Rožnov p. R., p.o., Bezručova 293 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel.: 731 413 958 www.svcroznov.cz

Uherské Hradiště 

Dům dětí a mládeže Uh. Hradištė Purkyňova 494, 686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 572 551 347,  www.ddmsikula.cz

Zlín 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o. Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín

Tel.: 725 099 174 www.ddmastra.cz

 

VČELAŘSKÉ KROUŽKY

VKM Hradčovice
Vít Kadlčík, ul 26. dubna 1092, 688 01 Uherský Brod, 724 651 295, vit.kadlcik@uhbrod.charita.cz

VKM Korytná
Jiří Martinec, Korytná 309, 687 52 Korytná, 605 586 807, jirkamartinec@centrum.cz

VKM Uherské Hradiště
Lenka Pavelčíková, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz

VKM Uherský Brod
Jiří Sladký, DDM Uherský Brod, Vlčnovská 2279, 688 01 Uherský Brod,
732 633 413, jirisladky@centrum.cz

VKM Buchlovice
Miroslav Smatana, Váhovy 620, 687 08 Buchlovice, 777 103 005, zobuchlovice@vcelarstvi.cz

VKM Medlovice
Štefan Strýček, OÚ Újezdec, Medlovice 106, 687 41 Boršice u Buchlovic, 606 044 917,
106stefan@seznam.cz

VKM Staré Město
Ivo Studénka, Střední odborná škola, Velehradská 1527, 698 01 Staré Město, 776 585 613, ivostudenka@seznam.cz

VKM Ostrožská Nová Ves
Jan Štětina, Dědina 43, 687 22 Ostrožská Nová Ves, 603 909 587, jansuo@seznam.cz

VKM Bojkovice
Jan Trunda, Záhorovice 267, 687 71 Bojkovice, 603 383 297, jantrunda@seznam.cz

VKM Boršice
Havel Výstup, Základní škola, Boršice 236, 687 09 Boršice u Buchlovic, 572 501 547

 

Chybí zde váš kroužek? Napište nám, rádi jej doplníme do seznamu. 

 

Stezka praturů

 

skauti

rybáři

myslivci

včelaři

stezka 1

stezka 2

Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR

 

Propagační materiály Skanzenu Modrá:

Mapa Skanzenu Modrá

Propagační materiál Skanzenu Modrá