Obsah

smddfahka

Intereg + EU

MAS Buchlov, z.s. je jednim z partnerů  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském pohraničí" 

https://www.cyril-methodius.cz/partnerstvicms/

Prezentace projektu

Partnerstvi CMS - newsletter 01

Partnerství CMS - newsletter 02

Partnerství CMS - newsletter 03

Partnerství CMS - newsletter 04

 

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI: 

ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ V MAPÁCH

V návaznosti na identifikaci strategických lokalit Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, které mají silnou velkomoravskou nebo cyrilometodějskou tradici byla v roce 2021 vytvořena webová prezentace celkem 32 památek, tj. 17 v ČR a 15 v SR, která je doprovázena sbíráním sběratelských kartiček k těmto památkám a luštění tajenky v hlaholici. Současně byla vytvořena také mobilní aplikace Putujme bez hranic, která obsahuje informace o jednotlivých památkách a také umožňuje luštit tajenku v hlaholici. Tato zábavná forma turistiky byla uvedena v červnu 2022 a stále probíhá. Informace o této aktivitě lze najít na webu stopy.cyril-methodius.cz, informace o jednotlivých památkách lze najít na webu stopy.cyril-methodius.cz/pamatky/. 

V současné době jsou památky rozšiřovány o další cyrilometodějské a středověké památky a prezentovány na webu www.cyril-methodius.cz/cs/localities/. K jednotlivým památkám jsou přidány audiovizuální media, která více zatraktivňuje popis těchto zájmových míst Cyrilometodějské stezky. Jedná se např. o dvanáctiminutové audio reportáže, v rámci které odborníci nebo průvodci osvětlují zajímavé příběhy, které by člověk na internetu nebo v brožurách nenašel. Audionahrávky jsou zveřejněné na YouTube kanálu: https://www.youtube.com/@cyrilometodejskastezka.

mapacis

KLENOTNICE VELKÉ MORAVY představí šperky, ostruhy či meče, ale také rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili

V obci Modrá u Velehradu požehnal základní kámen stavby Klenotnice Velké Moravy velehradský kaplan Jiří Hebron. Do jejího zdiva bude zasazen kámen s odkazem obyvatel Modré. Nová, podzemní atrakce vyroste letos a pro veřejnost se otevře 20. června 2024. Návštěvníkům nabídne to nejcennější – nálezy vzácných velkomoravských šperků. To je symbolicky 20 let poté, co na zelené louce začala výstavba místního Archeoskanzenu, který připomíná způsob života na Velké Moravě včetně doby Konstantina-Cyrila a Metoděje.

„Cyrilometodějská stezka získá otevřením Pokladnice v Modré další atraktivní expozici na svém území v okolí Velehradu. Právě zde vedou všechny značené vycházkové stezky Cyrilometodějské stezky, které sem vedou z pěti směrů a v rámci České republiky pokrývají zhruba 900 km,“ uvedl Lubomír Traub, předseda Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana. Zlínského kraje. Lokalita již nyní patří k nejnavštěvovanějším místům Zlínského kraje, ročně ji navštíví v Archeologickém skanzenu společně s expozicí Živá voda čtvrt milionu návštěvníků.

Významným partnerem a odborným garantem projektu se stalo Moravské zemské muzeum v Brně, kde je uložena většina nálezů z území dnešní Moravy. Na výstavu zapůjčí kolekci nejcennějších klenotů a umožní i výrobu tzv. vědeckých kopií, které budou evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.

„V současné době není na celé Moravě žádná výstavní budova, která by splňovala bezpečnostní opatření pro vystavení velmi cenných historických exponátů, což náš „trezor“ umožní. Jde o podzemní monolitický objekt ve tvaru panteonu s veškerým zabezpečením proti krádeži a poškození, samozřejmostí je i bezbariérový přístup,“ uvedl starosta obce Modrá Miroslav Kovářík.

„Nová expozice nabídne nejen velkomoravské šperky, ostruhy či meče, ale také rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili a jejichž kosterní pozůstatky zde byly objeveny,“ doplnil Luděk Galuška, vedoucí Centra slovanské archeologie Moravy. Muzeum a dlouholetý spolupracovník Archeoskanzenu.

https://www.youtube.com/watch?v=VqhgvfuX2gM

klanotnice

 

POZNEJTE ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Z geografického hlediska pokryla samotná misie i její kulturní dědictví poměrně velké teritorium. Velká Morava se rozkládala především na území Česka (jeho východní části) a západního Slovenska, ale také v Maďarsku a Rakousku. Slovanská Dolní Panonie zahrnovala hlavně dnešní Maďarsko, ale také Chorvatsko a Srbsko. Životní osudy svatých Cyrila a Metoděje před misií a během ní se odvíjely rovněž v regionech na území dnešního Řecka a Turecka, Německa, Slovinska, Itálie, Ukrajiny a Ruska (na území Krymu a historické Kyjevské Rusi). Jakmile byli Cyrilovi a Metodějovi přímí následovníci vyhnáni z Velké Moravy, cyrilometodějská kulturní idea a její obsah se rozšířily mezi Slovany žijícími na území současného Bulharska, severní Makedonie a jižní Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a rovněž Kosova, Černé Hory, Rumunska, Moldavska a Polska. Vzato do důsledků je dnes cyrilometodějské dědictví přítomno ve všech zemích píšících cyrilicí/azbukou.

https://www.cyril-methodius.cz/cs/localities/

cms

PRACOVNÍ A METODICKÉ LISTY
pro 1. stupeň základních škol

Pracovní a metodické listy Cesta za písmem s Hlaholníčkem si kladou za cíl rozšířit tvůrčím způsobem výuku na základních školách a dalších místech, kde probíhají edukační programy o Velké Moravě, odkazu sv. Cyrila a Metoděje a písmu. Jde například o archeologické lokality, muzea, střediska mládeže či další volnočasová zařízení. Materiál slouží především k rozvoji výtvarného vnímání. Nad rámec běžné školní výuky vybízejí zábavnou formou pomocí postavy blízké dětem – Hlaholníčka – k tvůrčí práci, zejména s písmem hlaholice. Hlaholice je písmo, které v době Velké Moravy sestavil Konstantin (Cyril) pro zápis jazyka – staroslověnštiny. Vytvoření písma mělo zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti, kultury a víry v mnoha evropských zemích. Pracovní listy jsou určené pro dobrovolné rozšíření výuky na základních nebo základních uměleckých školách, ve volnočasových zařízeních či na památkách, které mají k tématu blízko. Nejmladší věkovou kategorií, pro kterou jsou pracovní listy určeny, jsou žáci 4. třídy ZŠ, kteří již mají ve výuce zařazeno téma Velké Moravy. Listy obsahují kromě běžných hravých úkolů s písmem či jazykem také tři speciální tvůrčí úkoly. Ty pro děti připravili umělci působící v moravsko-slovenském příhraničí, kteří ve své tvorbě pracují s živým cyrilometodějským odkazem. Jejich kreativní výzvy jsou seřazené od nejjednodušší (malba vitráže) po nejsložitější (gravírování skla). Úkoly a výzvy byly ověřené na základních školách během workshopů se žáky 4. tříd a jsou realizovatelné. Listy slouží také jako inspirace pro jinou tvůrčí práci s písmem, jazykem či kulturní tradicí.

cestazapismem

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA NA YOUTUBE

Nechte se inspirovat a vydejte se na putování po Cyrilometodějské stezce, nebo se jen zastavte na místech, kterou šly naše dějiny... 

https://www.youtube.com/@cyrilometodejskastezka

cmsnayoutube

Pro děti ze základních škol si výtvarníci připravili kreativní aktivity s tématem hlaholice

Sdružení ECRCM realizuje jednoletý (4/2022-3/2022) přeshraniční projekt „Cyrilometodějská cesta – kultura a vzdělávání bez hranic“ podporovaný Fondem malých projektů programu Interreg VA Slovensko-Česká republika zaměřený na zatraktivnění školního i mimoškolního vzdělávání o odkazu Velké Moravy a prohloubení spolupráce s mladou generací a současnými umělci, kteří se ve své tvorbě důsledně zaměřují na cyrilometodějský odkaz. Tématem aktivit je podpora znalostí a tvůrčí práce s hlaholikou, prvním písmem vytvořeným Konstantinem-Cyrilem pro záznam slovanského jazyka. Díky projektu již proběhly dvě studijní cesty (v září na Moravsko-slovenský kraj a v listopadu na Slovensko) pro partnery projektu a dvě tvůrčí dílny se žáky 4. tříd základních škol za účasti současných umělců. V Základní škole Františka Horenského v Boršicích (ČR) školáci s pomocí sochaře Daniela I. Trubače a keramika Karla Žíly vyrobili 13. prosince kovové stojany a papírové krabice, keramické nádoby, sádrové reliéfy nebo jejich jména. Na Základní škole Adama Františka Kollára v Terchové (Slovensko) vyrobili školáci 16. prosince s výtvarníkem Jozefem Vydrnákem a sochařem a sklářem Milanem Opalkou vitráž pomocí iniciál jejich jmen v hlaholici a rytých skleněných objektů. Projekt bude ukončen v březnu 2023 společnou konferencí, kde budou prezentovány aktivity projektu, putovní výstava a pracovní listy pro školní děti. Hlavním partnerem projektu je Místní kulturní středisko Terchová, Slovensko.

ZŠ BORŠICE

Tvůrčí aktivity s hlaholicí popsané v pracovních listech byly ověřeny na workshopech uspořádaných na dvou základních školách. Jejich cílem bylo žáky poučit i pobavit a otestovat zvolené postupy. Aktivity pro žáky 4. třídy připravili sochař Daniel I. Trubač, keramik Karel Žíla, lektorka Mgr. Patrícia Ševečková a pedagožky Mgr. Lenka Daníčková a Mgr. Ivana Uhlířová. Aktivitám ve škole předcházela návštěva sochařského ateliéru v Polešovicích.

  • Žáci začali uvolňovacím cvičením
  • Psali své jméno v písmu hlaholice
  • Vytvářeli sádrový reliéf pomocí otisků prstů a různých předmětů do keramické hlíny
  • Ryli své jméno v hlaholici do keramického květináče
  • Pomocí tabletů a 3D tiskárny si vytvořili přívěsky se jménem v hlaholici
  • Vyrobili si papírovou krabičku s potiskem
  • Plnili úkoly z pracovních listů Cesta za písmem s Hlaholníčkem

Cesta za písmem | workshop na ZŠ Františka Horenskéhov Boršicích | Cyrilometodějská stezka

zsborsice

CESTA ZA PÍSMEM

Staré Město/23.3.2023 Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo 23.3.2023 sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál – pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9. let.

https://www.cyril-methodius.cz/cs/cestazapismem/

konference

PUTUJME BEZ HRANIC
PO STOPÁCH SLOVANSKÉHO DĚDICTVÍ

Naše historie je plná pokladů, které stojí za to objevovat. Památky nejsou jen svědky minulosti, promlouvají k nám neustále. Vydejte se po stopách tohoto příběhu na Moravě nebo západním Slovensku, navštivte památná místa, odpovídejte na kvízové otázky a luštěte tajenku psanou hlaholicí. Poznávejte odkaz Velké Moravy, odkaz našich předků.

  • Rádi objevujete známá i méně známá místa společně s dětmi?
  • Chcete, aby vaše děti získaly nové vědomosti formou hry, zážitku a zábavy?
  • Přejete si, aby objevování velkomoravských a cyrilometodějských památek bavilo?

Sbírejte karty a razítka na vybraných místech a dozvíte se spoustu zajímavostí o památkách, splníte zábavné úkoly, vyluštíte tajenku a společně si vychutnáte atmosféru území, kde se odehrávaly počátky české i slovenské státnosti.

https://stopy.cyril-methodius.cz/

fadf

Na konferenci Cisterciácké klášterní krajiny ve Vyšším Brodě zazněla prezentace Cyrilometodějské stezky

Vyšší Brod/ 3.11.2022 Cyrilometodějská stezka byla opět prezentována v rámci konference Cisterciácké klášterní krajiny, tentokrát až ve Vyšším Brodě. Stezka byla představena jako příklad dobré praxe na cestě k zíkání významného ocenění, v tomto případě "Kulturni stezka rady Evropy". Projekt CISTERSCAPES usiluje o získání označení Evropské dědictví a projetk Cyrilometodějská stezka včetně aktivit je skvělou inspirací.

fdaaffadf

Cyrilometodějská stezka se prezentovala v rámci konference na Velehradě

Velehrad/04.10.2022/ Cyrilometodějská stezka byla prezentována v rámci konference Dědictví velehradské cisterciácké krajiny na Velehradě. Konference byla realizována pod projektem CISTERSCAPES a věnována vlivu cisterciáckého řádu na klášterní krajinu Velehrad. Cyrilometodějské stezky byly představeny jako příklad dobré praxe na cestě k zíkání významného ocenění, v tomto případě "Kulturni stezka rady Evropy". CISTERSCAPES usiluje o získání označení Evropské dědictví. 

sic+cm

Otevření Cyrilometodějského centra Slováckého muzea

cms

4. září 2022 se veřejnosti otevřelo nové Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Vznikly zde nové expozice i prostory pro veřejnost, badatele a odborníky. 

Centrum specializované především na období Velké Moravy a dějinné osobnosti Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury, stojí v blízkosti Památníku Velké Moravy, s kterým jsou propojeny proskleným koridorem. Třípodlažní budova nabídne odborná pracoviště, archeologické depozitáře, badatelny, laboratoře, knihovnu i nové expozice. 

Hlavní expozice Cyrilometodějská stezka s multimediálními a haptickými prvky provede návštěvníky životem a odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poblíž jsou umístěny přednáškový a prezentační sál pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku či veřejným depozitářem pro badatele. Další expozice přiblíží muzejní archeologické sbírky a pravěk na Uherskohradištsku. 

Umístění nového archeologického pracoviště do Starého Města je i symbolický počin, neboť právě zde byl položen základ archeologické sbírky, která v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy začala ve Starém Městě a okolí už v 80. letech 19. století.

https://www.slovackemuzeum.cz/expozice-pribeh-konstantina-a-metodeje

Lokality spjaté s Cyrilometodějskou tradici prošly revitalizací

Slovácké muzeum Uherské Hradiště v rámci realizace projektu Cyrilometodějského centara revitalizovalo památky spjate s Cyrilometodějskou tradici - Na Díle/Modrá, Hradisko sv. Klimenta/Osvětimany, “Na špitálkách”/Staré Město, Výšina sv. Metoděje/Uherské Hradiště.

lok

Cyrilometodějská stezka součástí Veligradu 2022

Modrá/13.-14.8.2022/ Již tradičně se s projektem Cyrilometodějská stezka účastníme historické bitvy z dob Velké Moravy na Modré. I letos si mohli návštěvníci kromě zážitků z bitvy a života z období Velké Moravy odnést řadu informací a propagačních materiálů k Cyrilometodějské stezce.

ms

Projekt Cyrilometodějské stezky se prezentoval v Kroměříži

MAS Buchlov v pátek 8.4.2022 v rámci "Minitrhu poutních a turistických míst" v Kroměříži zastupovala Cyrilometodějské stezky a informovala návštěvníky o turistických zajímavostech, možnostech putování i značení. 

dada

Vítejte v kraji sv. Cyrila a Metoděje

MAS Buchlov/26.07.2021/ V návaznosti na projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském pohraničí", jehož součástí je naše MAS Buchlov, vznikl nový snímek, propagující místa spjatá s cyrilometodějskou tradicí na našem území.

Vítejte v kraji sv. Cyrila a Metoděje a poznejte místa v Mikroregionu Buchlov, která jsou velmi úzce spjatá s cyrilometodějskou tradicí. 

Vítejte v kraji sv. Cyrila a Metoděje

cms2

U Veligradu se slávou otevřeli Metodějovu cyklostezku

V sobotu 3.7.2021 za účasti arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Jana Graubnera, arcibiskupa a apoštolského administrátora sede plena Košické eparchie Cyrila Vasiĺa, velvyslance České republiky při Svaté stolci Václava Kolaji, člena Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů P. Jaromíra Zádrapy, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a dalších hostů byla o první červencové sobotě slavnostně otevřena Cyklostezka sv. Metoděje mezi Zlechovem a Boršicemi.

cyklo

Cyrilometodějská stezka je nově Kulturní stezkou Rady Evropy

20.5.2021/ Certifikaci pro svůj mezinárodní projekt získal Zlínský kraj jako první v České republice. Zapsal se tak do historie certifikovaných kulturních stezek rovněž jako první stezka zaměřená na slovanské kulturní dědictví.

zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cyrilometodejska-stezka-je-nove-kulturni-stezkou-rady-evropy-156359

cms1

III. KULATÝ STŮL V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 26. listopadu 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo poslední jednání III.KULATÉHO STOLU k projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“.  Hlavním bodem jednání bylo představení připravovaného "AKČNÍHO STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 2020 - 2024" zúčastněným stakeholderům s možností připomínek a doplnění. Více než dvacet účastníků ze všech zapojených sfér se aktivně vyjadřovali k předloženému dokumentu. Všeobecně byl dokument hodnocen velmi kladně. Připomínky vesměs v "duchovním" pojetí s podtržení významu odkazu sv. Cyrila a Metoděje budou do akčního plánu vloženy, tak aby korespondovaly s celovým pojetím a obsahem.

III. Kulatý stůl  

IV. SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 19.11.2019 se v salonku Hotelu Skanzen v Modré uskutečnilo IV. Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“.  Hlavním bodem jednání byla prezentace "Akčního plánu MAS Buchlov, z.s., v období 2020 - 2023", který je hlavním výstupem výše uvedeného přeshraničního projektu. Účastníci podrobně prošli připravovaný dokument, doplnili detaily a velmi vysoce vyhodnotili kvalitu a úroveň připravovanho akčního plánu.  Cílem setkání byla také příprava III. Kulatého stolu, který se uskuteční v úterý 26.11.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. 

setkání regionální pracovní skupiny

Studijní cesta PP1 - MAS Buchlov, z.s.

V dnech 24.-25.9.2019 se na Uherskohradišťsku uskutečnila třetí studijní cesta v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ.

Téměř tři desítky zástupců partnerů projektů putovali dva dny po místech ať už přímo, nebo nepřímo spjatých s Cyrilometodějskou tradicí na území Zlínského kraje.

První den byl věnován pracovnímu jednání a prohlídce atraktivit Modré a Velehradu. Po úvodní prohlídce CENTRA SLOVÁCKÝCH TRADIC proběhly prezentace partnerů na téma přípravy akčních plánů. Po obědě účastnící absolvovali komentovanou prohlídku Archeoskanzenu a Živé vody, na kterou navázalo putování po Poutní stezce sv. Růžence z Modré na Velehrad. Na Velehradě shlédli kapličku "Cyrilku",  výstavu sochaře Otmara Olivy, baziliku sv. Cyrila a Metoděje včetně varhanního koncertu a Lapidárium s ukrytou zlatou růží. 

Druhý den se účastníci studijní cesty seznámili se záměry vzniku nového Cyrilometodějského prezentačního centra v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. V Uherském Hradišti navštívili Galerii Joži Úprky, kostel sv. Františka Xaverského a prodejnu Tradičního výrobku Slovácka, kde se inspirovali regionálními tradičními výrobky i formou jejich prezentace a prodeje. Pracovní oběd se zástupci Zlínského kraje proběhl v duchu živé diskuze a seznámení se s postoji jednotlivých partnerů projektu, krajů a destinací jak dál postupovat v rámci rozvoje Cyrilometodějských stezek. Posledním místem zastavení studijní cesty bylo Kovozoo ve Starém Městě, které ukázalo účastníkům, že i místa, která vypadají, že nemají potenciál se mohou změnit v turistickou atraktivitu s vysokou návštěvností. 

Studijní cesta se setkala s velmi kladným ohlasem účastníků a věříme, že velkou měrou přispěla k dalšímu rozvoji Cyrilometodějskách stezek v Moravsko-slovenském příhraničí.1

23

II. KULATÝ STŮL V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 3.září 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo jednání II.KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k realizaci projektu. Cílem jednání bylo otevřít debatu k realizovaným aktivitám, dalšímu rozvoji a směřování Cyrilometodějských stezek. Výstupy z jednání budou použity v připravovaném akčním plánu, který je jedním z výstupů realizace projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ"

KS

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“ se uskutečnilo 29.08.2019 v salonku Hotelu Skanzen na Modré. Cílem setkání byla příprava II. Kulatého stolu, který se uskuteční 03.09.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. Body jednání byly: Stav projektového záměru 2018, - Strategické dokumenty, Realizace projektového záměru 2019,Navazování partnerské spolupráce v místě i mimo území ČR, Výhled aktivit 2020 a Diskuze k problematice Cyrilometodějských stezek. Setkání regionální skupiny se neslo v pracovním duchu a z jednání vzešlo plno podnětných návrhů.

 jednání RPS 290819

Putování z Hostýna na Velehrad

V termínu 26.5. - 28.5.2019 se v rámci projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" vydali realizátoři projektu - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. a MAS Buchlov, z.s ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na putování z Hostýna na Velehrad. 

Cílem putování bylo zmapovat daný úsek a analyzovat silné a slabé stránky úseku. Získané informace budou zpracovány a použity při tvorbě akčních plánů, ale především k tvorbě a relizaci turistického produktu. 

K putování byla vytvořena webová stránka https://www.putujmebezhranic.cz. Dále pak Průvodce - itinerář a FB Putujem bez hranic.  

hos-vel 2

II. Studijní cesta v rámci projektu Cyrilometodějských stezek

Druhá studijní cesta v rámci přeshraničního projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí se uskutečnila 16. - 17.5.2019 v Nitranském kraji.


Účastníci studijní cesty v rámci jejího programu měli zajištěn vstup do depozitáře Archeologického ústavu SAV a archeoskanzenu na Martinském vrchu v Nitře, zúčastnili se zážitkového interaktivního inscenovaného představení určeného pro děti a mládež z produkce Starého divadla Karola Spišáka v Nitře pod názvem "Setkání s Velkou Moravou", v rámci Navštívení po stopách nitrianskych legend a po stopách zoborských legend díky Nitranské organizaci cestovního ruchu navštívili Diecézní knihovnu, památky Horního a Dolního města, Diecézní knihovnu v semináři sv. Gorazda, areál zoborského kláštera, vzhlédli románský kostel sv. Michala v Drážovcích, prohlédli si areál Nitranského hradu a biskupského paláce a navštívili Diecézní muzeum s jeho expozicí. V další části programu se studijní cesta realizovala v lokalitách obcí Nitrianska Blatnica a Bojná, kde účastníci měli umožněno navštívit Rotundu sv. Juraje se stejnojmenným muzeem, jakož i velkomoravské hradiště Valy s místním muzeem Velké Moravy. Na všech navštívených místech byl účastníkům cesty poskytnut odborný, historický výklad, jakož i odprezentované možnosti jejich využití v zájmu zážitkového poutního turismu. Účastníci studijní cesty tak byli obeznámeni s lokalitami, památkami a aktivitami, které NSK nabízí do portfolia akcí Evropské kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje a mohli se přesvědčit o tom, že Nitranský region ještě i dnes viditelně svědčí o tom, že leží na území Nitranského knížectví, které bylo jedním z hlavních center Velkomoravské říše a tento potenciál je významným vkladem do celého aktuálního projektu.

nitra

Studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“

Pracovníci MAS Buchlov z.s. (PP1) se ve dnech 20.2. – 21.2.2019 zúčastnili první studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“, která byla realizována v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Studijní cesta byla inspirativní a všem partnerům projektu přinesla řadu zajímavých informací a podnětných nápadů.

bratislava

KULATÝ STŮL – DISKUZE K ANALÝZE ÚZEMÍ

Dne 21.11.2018 se v Turistickém centru na Velehradě uskutečnilo jednání KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k aktivitám v projektu Cyrilometodějských stezek, k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje stezek na území MAS Buchlov, z.s. Cílem jednání bylo především představení prvotních záměrů pracovní skupiny k dalšímu rozvoji stezek a podnícení zájmu partnerů k další spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní jednání, na kterých budou záměry rozpracovány dopodrobna a budou sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu. Pokud máte zájem o spolupráci, podklady k debatě najdete níže. Budeme rádi za jakékoliv podněty. 

Prezentace:

Program konference

Ing. Zdeněk Urbanovský -  Představení projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Ing. Martina Janochová, ředitelka, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,

Ing. Martin Peterka, projektový manažer -  Představení projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ +  videospot 

RNDr. Ivan Marek - Analýza současného stavu na území MAS Buchlov, Kulturní stezky v zahraničí – příklady dobré praxe,  Kam chceme směřovat – návrh záměru

KS

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA MODRÉ 

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s.  Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592.  

Setkání regionální pracovní skupiny

Pozvánka ke kulatému stolu, 21.11.2018, Velehrad

V rámci projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" si dovolujeme pozvat všechny potencionální aktéry v oblasti cestovního ruchu, ke kulatému stolu, který se uskuteční ve středu 21.11.2018 v 10.00 hod. ve velkém sále Turistického centra Velehrad.

Předmětem kulatého stolu, ke kterému Vás zveme jako významné partnery, je diskuze k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek. Cílem je získání podkladů pro zpracování územního akčního plánu, který bude zajišťovat plnění Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 16. 11. 2018 prostřednictvím registračního formuláře, nebo na e-mail: renata.polisenska@seznam.cz. POZVÁNKA

Velehrad

Databáze dobrých praxí

Partneři projektu Partnerství CMS zdokumentovávají mnohostrannou zkušenost sestavením platformy obsahující dobré praxe z oblasti kulturního cestovního ruchu a řízení popsaných do speciálních formulářů. Tyto formuláře jsou obohaceny přílohami s ukázkou dané praxe, které mohou být inspirací pro rozvoj Cyrilometodějské stezky v jednotlivých území. DATABÁZE DOBRÝCH PRAXÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Obracíme se na Vás jménem zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje založeného v r. 2013 ve Zlíně, ČR. Jsme mezinárodní partnerskou sítí a usilujeme o uchování a využití jedinečného kulturního dědictví spojeného s cyrilometodějskou misií a obdobím Velké Moravy. Propojujeme významná místa a památky prezentující stále aktuální odkaz sv. Cyrila a Metoděje a tradiční kulturu. Vytváříme síť poutních tras s centrem ve Velehradě. Iniciujeme projekty různého charakteru. Vše pod hlavičkou Cyrilometodějská stezka (www.cyril-methodius.eu).

V současnosti provádíme v moravsko-západoslovenském území dotazníkové šetření, jehož předmětem je zjištění zájmu o spolupráci, vybavenosti obcí a zmapování poskytovatelů služeb. Zajímají nás také problémy, se kterými se potýkají a které bychom mohli pomoci rozvojem stezky v území zmírnit.

Vyplněním dotazníku (cca 15 minut) pomůžete při zpracování strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky a plánování aktivit, které budeme dále uskutečňovat, třeba i s Vámi.

Děkujeme Vám předem za Váš čas a Vaše úsilí při vyplnění dotazníku.

Farnosti: https://goo.gl/forms/yoHjW0gxrpoLp2tK2

Obce: https://goo.gl/forms/fTxqT4xIT2ZGrhiq2

Památky/kulturní zařízení: https://goo.gl/forms/eQ4l1z3rdfJo0BqS2

Provozovny: https://goo.gl/forms/oPwdW5gcmkPfZ9C32

dotazníky

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.

Bratislava

loga