Obsah

cisterciácka krajina

Projekt: Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu
Co je očekávaným výsledkem projektu?
 • zvýšení známosti konkrétního místa (v ČR jde o tyto lokality: Plasy, Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Velehrad) a turistické návštěvnosti místa
 • zvýšení příjmů z cestovního ruchu a turismu (návštěvnické poplatky a daně, spotřeba v místě) a zaměstnanosti v tomto oboru (současně posílení oboru souvisejících služeb) v místě

Prostředkem pro dosažení těchto výsledků je zařazení památek mezi mimořádné kulturní dědictví Evropy.

Jak toho výsledku bude dosaženo?
 • zařazení konkrétního místa do sítě „Cisterciácké klášterní krajiny“ 
 • udělení označení „EHL“ (EHL = Evropské kulturní dědictví) celé této síti
 • propagace konkrétních míst v rámci sítě – společná prezentace na úrovni EHL, vytvoření společného (Evropa) i regionálních (CZ) a lokálních návštěvnických produktů (produkt = pobídka/ nabídka pro návštěvníky – turistické/návštěvnické trasy společně s dalšími atraktivitami v místě/regionu)
V čem je výjimečnost „postupu přes "EHL" (European Heritage Label) - Evropské kulturní dědictví
 • exkluzivita značky EHL  - udělení označení EHL je naprosto mimořádné, v ČR existuje v současné době pouze 1 památka s tímto označením!!!
 • společný postup regionů/ konkrétních míst ve věci dosažení tohoto označení pod vedením silného hlavního partnera (LAG/Landrat Bamberk, Německo)
Proč řešit zápis do seznamu EHL v rámci sítě (ne individuálně)?
 • Společný postup při přípravě žádosti o zápis EHL současně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení zápisu do EHL (viz exkluzivní postavení tohoto označení v rámci Evropy)
 • Snížení nákladů konkrétního místa na celkovou přípravu zápisu do EHL,  využití sdíleného projektového týmu (administrativní i odborný)
 • Možnost využití různých dotačních titulů ve všech fázích projektu – fáze I. = příprava zápisu do EHL; fáze II. - tvorba návštěvnických tras a produktů; dále pak dlouhodobá propagace, údržba a investice
Co musí být za tímto účelem (cíl: zápis EHL) v rámci projektu spolupráce zrealizováno?
 • inventarizace cisterciácké kulturní krajiny v jednotlivých regionech (dle jednotné metodiky, kterou LAG Bamberk vyvinul v předchozím přípravném projektu LEADER), včetně zajištění lokálních lidarových dat a fotodokumentace
 • společné zpracování těchto informací za účelem jejich interpretace (návštěvnické) veřejnosti:
 • tiskoviny
 • výstavy, informační panely
 • 3D modely
 • e-aplikace
 • osvětově-informační akce a vzdělávání

      Propagační leták ke stažení

Aktuality:

Do velehradské cisterciácké krajiny se vrátilo staré mýto

Nejnovějším plodem projektu Cisterciácké klášterní krajiny je osazení mýtného kamene při hrázi Dolního mlýna před Velehradem.

Historický mýtný kámen vztyčený zde na konci 17. století byl v průběhu 20. století pohřben splavující se hlínou z polí. Dochovaná fotodokumentace a existence podobného kamene v obci Jalubí umožnila pořízení repliky, kterou z prostředků Obce Velehrad vytvořil sochař Tomáš Martinák. 

K představení kamene došlo v sobotu 22. dubna v rámci akce "Na kole vinohrady Uherskohradišťska" za účasti historičky Blanky Rašticové, která k mýtnému kameni doprovodila skupinu cyklistů. Rytina na kameni dnes ostatně neevokuje loukoťové kolo, nýbrž spíše to cyklistické. Aby byla symbolika všem projíždějícím zřejmá, ke kameni byla instalována malá tabulka odkazující zájemce na postupně vznikající Encyklopedii velehradské klášterní krajiny. Vyprávění o mýtném kameni je zde prvním záznamem: https://www.cisterciackekrajiny.cz/cisterciacke-krajiny/velehrad/encyklopedie-velehradske-klasterni-krajiny/replika-myta-na-hrazi-rybnika-pred-velehradem/

fdaffa

Oficiální inaugurace aplikace Cisterscapes s modelem krajiny a filmem!

18. dubna 2023 byl ve foyer okresního úřadu v Bamberku slavnostně otevřen náš model krajiny a související aplikace! Bezplatná aplikace "Cisterscapes" je k dispozici ve všech obchodech s aplikacemi! Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za spolupráci a podporu!

Poté byl náš speciálně vyrobený krajinářský film Cisterscapes poprvé uveden v bamberském kině Odeon. Velké díky patří filmaři Davidu Sinnerhaufovi a všem zúčastněným! Film bude brzy k dispozici ke zhlédnutí a stažení na naší domovské stránce.

Model je možné si prohlédnout a vyzkoušet kdykoliv v otevírací době městského úřadu!

fdafa

10. března 2023: Na zahajovacím setkání ve Vyšším Brodě byl zahájen projekt spolupráce tří zemí o kulinářském dědictví cisterciáků

Cisterciáci jsou skutečně evropským řádem, který se od středověku rozšířil do mnoha zemí a dodnes utváří kulturní krajinu na mnoha místech. Tento evropský přístup sleduje i nový projekt „Kulinářské dědictví cisterciáků ve střední Evropě“. Na jaře začíná výzkum starých klášterních receptur a místních tradic pod dohledem salcburské univerzity Paris Lodron.

Přibližně deset zúčastněných klášterů, včetně těch ze sítě Cisterscapes, která v současné době žádá o označení Evropské dědictví, je aktivně zapojena do svých klášterních archivů a knihoven. Je třeba zodpovědět následující otázky: Do jaké míry lze regionální speciality vysledovat až ke klášternímu původu? Co bylo typické pro stolní kulturu mnichů? Které zapomenuté kulinářské poklady lze snad ještě pozvednout?

Už se moc těšíme na nový projekt

fdafa

1. března 2023: Byla odeslána konečná přihláška EKS!

Naše žádost o označení Evropské dědictví byla podána v Bruselu včas! Foto (Rudi Ott): Ministryně pro Evropu Melanie Huml a správce okresu Bamberg Johann Kalb před bavorským státním zastoupením v Bruselu.

Děkujeme všem partnerům Cisterscapes za skvělou spolupráci!

adfaa

Cisterscapes – Cisterciácká krajina spojující Evropu je na cestě k označení Evropské dědictví!!

Náš projekt a jeho síť se oficiálně staly německým kandidátem v soutěži o pečeť evropského dědictví 5. října 2022! Konference ministrů kultury nás posunula o krok blíže k našemu cíli! Konečná přihláška bude podána v polovině února.

(Foto: Okres Bamberg: slavnostní vyhlášení naší kandidatury)

fda

Žádost o označení Evropské dědictví byla zahájena!

Typické prvky cisterciácké krajiny spojují lidi napříč Evropou jako společné kulturní dědictví. 17 partnerů z pěti zemí převzalo toto dědictví pod vedením okresu Bamberg jako sponzora a iniciátora a společně se ucházejí o pečeť evropského kulturního dědictví.

dfaffdaa

Jednota v rozmanitosti je motto, které nás spojuje.

Jsme připraveni společně převyprávět náš příběh.

We are Cisterscapes - Cisterciácké krajiny spojující Evropu.

Evropská síť již od středověku

V roce 1098, kdy se zdálo, že moc a bohatství benediktinů z Cluny podkopávají původní mnišské ideály, se tři mniši vydali založit nový klášter v Cîteaux. Toto místo ve francouzském Burgundsku (lat. cistercium ) jim dalo jméno: Cisterciáci.

Chtěli návrat k Řeholi svatého Benedikta. Chtěli žít z díla svých rukou : ora et labora – modli se a pracuj. Tento princip z nich nakonec učinil jednu z nejvlivnějších sítí středověku.

Během téměř dvou století mniši založili hustou síť sesterských klášterů, které se rozkládaly po celé Evropě. Všude, kde působili, zakládali rybníkářství a lesnictví, vinařství, zemědělství a vodní stavby. Jejich inovační síla v zemědělství a systematický přenos znalostí v rámci řádu učinily jejich soběstačnost natolik úspěšnou, že přebytky transformovaly na trhy a mocenské struktury okolních regionů.

Doba rozkvětu Bílých mnichů, jak se jim říkalo kvůli hábitům z nebarvené ovčí vlny, už dávno pominula. Stopy jejich práce - působivé klášterní komplexy, velkolepé městské dvory, vesnice, hospodářské dvory, rybníkářské krajiny, vinice, sídelní struktury a hospodářské lesy - dodnes utvářejí naši krajinu i každodenní život lidí kteří tam žijí a pracují.

LEADER TNC I a TNC II „Cisterciácké krajiny – cisterciácké krajiny spojující Evropu“

1. listopadu 2019 odstartoval nadnárodní projekt spolupráce LEADER se 17 klášterními krajinami v šesti evropských zemích. Od 22. října 2020 je projekt opět financován LEADER v rámci TNC II. Okres Bamberg, jako sponzor a nadnárodní koordinátor, by rád požádal ve spolupráci s partnery projektu o „Evropskou pečeť kulturního dědictví“ (EKS) pro krajiny cisterciáckého kláštera. Více informací naleznete zde: Projektinfo_Cisterscapes_EKS_20210923

Partnerská místa: Altenberg, Bronnbach, Ebrach, Langheim, Loccum, Maulbronn, Schulpforte, Waldsassen (D), Wągrowiec (PL), Plasy, Velehrad, Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou (CZ), Rein, Zwettl (AT), Kostanjevica na Krki , Stična (SI).

Workshop "Cíše vína" představil na Velehradě záměry projektu CISTERSCAPES

Ve čtvrtek 9.12.2021 ve 14.00 hod. se v nově zrestaurovaných prostorech Stojanova gymnázia Velehrad konal workshop "Číše vína" k projektu CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu, kde Klášterní krajina Velehrad aspiruje s dalšími 16 krajinami na zápis na seznam "Evropského dědictví".

Zástupci všech zapojených organizací v rámci projektů prezentovali informace o dosavadním průběhu projektu CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu, který aspiruje na zápis na seznam "Evropské dědictví". Představili další záměry a a společně konzultovali další vize, kam bude tento projekt společně směřovat.

Prezentace Klášterní krajina Velehrad - M.Kovářík (3.84 MB)

Velehrad_prosinec_p. Létal_2021.ppt (10.08 MB)

číše vína Velehrad

Klášterní krajina Velehrad na cestě za značkou Evropské dědictví

19.7.2021/Máme co slavit! MAS Buchlov, z.s. s Klášterní krajinou Velehrad je jedním ze 17 partnerů, kteří dnes jednomyslně prošli hodnocením odborné komise a budou se ucházet o značku "Evropské dědictví" v rámci projektu Cisterscapes - Cistercian Landscapes in central Europe.

cis2

Klášterní krajina Velehrad aspiruje na označení Evropské dědictví

10.5. 2021/ Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 16 krajinami z 5 zemí Evropy aspiruje na udělení pečeti Evropské dědictví (EHL). Členy sítě jsou také další 3 klášterní krajiny v ČR - Plasy, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou.

Věříme, že v příštích letech bude o důvod více slavit "Den Evropy"... 17 členů mezinárodní sítě cisterciáckých klášterních krajin předali 3.5.2021 k rukám nadnárodního koordinátora, kterým je Zemský okres Bamberk (Bavorsko), dílčí žádosti o přidělení pečeti Evropského kulturního dědictví (EHL).

CIS 1

Setkání mezinárodního řídícího výboru online

5.3.2021/9:00 - 14:00/ Díky omezením spojeným s COVID-19 proběhlo setkání řídícího výboru formou online. Hlavními body jednání bylo: zpráva o projektu TNC, časový harmonogram projektu, společné aktivity, založení mezinárodního panelu odborníků, představení záměru Cesta cisterciáků a průběžné informace k připravované žádosti o udělení pečeti European Heritage Label (EHL). Jednání se zúčastnili všichni partneři projektu - 18 klášterních krajin ze 6 zemí. 

CISs

Inventarizace Klášterní krajiny Velehrad

11.1.2021/ V rámci projektu byla realizována inventarizace Klášterní krajiny Velehrad.

Inventarizace více než 35 bodů, které jsou úzce spjaty s působením cisterciáckého řádu v klášterní krajině Velehrad, byla realizována pod vedením pana RNDr. Aleše Létala, odborného asistenta oddělení fyzické a environmentální geografie, Katedry geografie, Univerzity Palackého v Olomouci. Mapu všech bodů včetně inventarizačních karet s podrobným popisem a fotodokumentací jednotlivých bodů naleznete na https://cisterscapes.geoway.de/

klášterní krania velehrad

 

Výsledek mezinárodního sympozia „Klášterní krajiny cisterciáků“

29.10.2020/ Nejlepší podmínky pro podání žádosti o označení „Evropské dědictví“ prostřednictvím financování z programu LEADER.

Od 16. do 18. října 2020 pozval okres Bamberg do bývalého cisterciáckého kláštera Pforte ve Schulpforte poblíž Naumburgu mezinárodní sympozium na téma „Cisterciácké krajiny kláštera: výzkum - ocenění - mediace“. Konference proběhla v přísném souladu s pravidly Corony na místě a prakticky s účastníky 18 klášterních krajin ze šesti evropských zemí: Německa, Francie, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky. Všichni zúčastnění hodnotili konferenci jako další důležitý krok pro žádost o značku „Evropské dědictví“ v roce 2021 v kategorii kulturní krajina pod názvem „Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu.“ Bavorské státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a Forest prostřednictvím dalšího grantu pro nadnárodní projekt. Celou TZ naleznete zde.

Ciste

Klášterní krajiny cisterciáků na cestě k pečeti kulturního dědictví

18.10.2020/ Mezinárodní (video) konference, která se uskutečnila v termínu 16. do 18. října 2020 v bývalém klášteře Pforte ve Schulpforte se věnovala tématu využití společného evropského dědictví Cisterciáckých kulturních krajin. Stačí letmý pohled na mapu budoucích cisterciáckých stezek, aby bylo zřejmé, jak významné propojení západ-východ zde tvoří české a moravské Cisterciácké krajiny - Velehrad, Vyšší Brod, Plasy a Žďár nad Sázavou.

Cistercapes

České cisterciácké krajiny se sešly ve Žďáru nad Sázavou

06.10.2020/ Zástupci všech čtyřech klášterů, které jsou zapojeny do projektu CISTERSCAPES se sešli v úterý 6.10.2020 na zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde v průběhu celodenního jednání řešili problémy spjaté s realizací projektů.

žďár

Založili jsme FB Cisterciácké krajiny 

31.08.2020/ Na základě dohody všech čtyř zapojených MAS jsme vytvořili profil FB Cisterciácké krajiny, který by měl sloužit jako komunikační ale zároveň i inspirační nástroj pro všechny zapojené subjekty v rámci propagace projektu CISTERSCAPES.

FB

Letní škola památkové edukace 2020 - Klášter Velehrad - celodenní výukový program „Cisterciácký řád“

11.08.2020/ Celodenní výukový program zamežený na interpertaci Cisterciáckého řádu a krajiny proběhl v úterý 11.8.2020 na Velehradě. Cílem programu bylo představit cisterciácký řád, jeho působení a život mnichů poutavou formou. Prostřednictvím výukové hry "Virtuální klášter" si účastníci vyzkoušeli experimentální výstavbu kláštera na louce a simulaci zrychleného dne - denního režimu mnichů. Následovala  komentovaná prohlídka pozůstatků středověkého kláštera (lapidárium) a baziliky - z virtuálních kulis kláštera se účastníci přesunuli do těch skutečných. Výukový program byl zakončen výletem do cisterciácké krajiny, kde se účastníci naučili číst ve zmizelé krajině Cisterciáků. 

Letní škola

Videokonference k projektu CISTERCAPES

18.06.2020/V současné chvíli se aktivně účastníme videokonference k projektu CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu. Hlavním tématem je příprava žádosti pro získání prestižního ocenění "Evropské dědictví "

videokonference

Zlínský kraj podpoří aktivitu naší MAS Buchlov - CISTERCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu

09.06.2020/ ZLÍN – Poskytnutí dotace 350 tisíc korun pro Místní akční skupinu Buchlov na projekt „Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ doporučuje Rada Zlínského kraje ke schválení červnovému krajskému zastupitelstvu. Pokud by se podařilo získat pro lokalitu Velehradu coby bývalého cisterciáckého kláštera zařazení do sítě „Cisterciáckých klášterních krajin“ a udělení značky EHL, tedy Evropského kulturního dědictví, znamenalo by to pro toto území posílení mezinárodního věhlasu díky začlenění mezi 38 památek oficiálně uznaných jako Evropské kulturní dědictví. A právě o to Místní akční skupina Buchlov usiluje.

https://www.kr-zlinsky.cz/obce-kolem-velehradu-usiluji-o-zarazeni-do-site-cisterciackych-klasternich-krajin-s-podporou-kraje-aktuality-16347.html?fbclid=IwAR214_gc9BkPQ8MpVCiGcxXYlhUuESOPKw_LCaLRT86q3MmVlxDnZUNjt5A

Velehrad

 

loga