Obsah

Cisterciácké klášterní krajiny (PRV)

Pravidla spolupráce PRV

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) - Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
platné od roku 2019 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) - Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (1.06 MB) (aktualizace: 29.11.2021) 

KPS (Koordinační pracovní skupina)

Příprava projektu spolupráce:

(pracovní návrh k odsouhlasení)  Smlouva o spolupráci (246.61 kB)

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny (161.83 kB) (KPS)

Etický kodex (157.99 kB) (užitný vzor pro projekt)

Pozvánky na akce:

VELEHRAD - WORKSHOP (1) - NA KOLE VINOHRADY Po stopách cisterciáků/30.4.2022 (631.97 kB) (635.35 kB)

VELEHRAD - WORKSHOP (2) - "Aplikovaná zážitková pedagogika - Cisterciácký řád“/11.05.2022 (939.03 kB) - Registrační formulář k Workshopu 2 - ZDE

VELEHRAD - WORKSHOP (3) - "Inventarizace krajiny"

Konference Dědictví cisterciácké klášterní krajiny Velehrad, 4.10.2022, Velehrad (1.23 MB)

Registrační formulář ZDE

VELEHRAD - WORKSHOP (4) - NA KOLE VINOHRADY Po stopách cisterciáků/08.10.2022 (368.44 kB)

logo CKK

publicita_CIS