Obsah

Přeshraniční výměna zkušeností na podporu cestovní ruchu mikroregionu Buchlov

Partnerem projektu je Mikroregion Hričov

Popis projektu 

Hlavním cílem projektu je oživení a posílení turistického ruchu v příhraniční oblasti Mikroregionu Buchlov, konkrétně na území čtrnácti obcí tohoto mikroregionu, především v místech již vybudované cyklotrasy "Velkomoravská poutní cesta". Vzhledem k tomu, že většina těchto obcí v minulosti již na slovenské straně hranice navázala spolupráci, projekt se také zaměřuje na upevnění udržitelných cílů společných přeshraničních struktur a vztahů mezi mikroregiony, ale i na obnovení nebo upevnění těchto cílů s partnerskými obcemi. Pilotní projekt „Velkomoravská poutní cesta“ byl zaměřen na koncepční rozvoj cykloturistiky, protože ta může vedle tradiční pěší turistiky okamžitě využít infrastrukturu vhodných tras. Cílem tohoto projektu je tedy propojení všech dnes dostupných (i potenciálních) atraktivit regionu (letní dovolená a koupání, hippoturistika, rybaření, agroturistika, vinařská stezka, lázeňské a ozdravné pobyty atd.) z čehož vyplývá, že projekt se zaměřuje jednak na současné návštěvníky regionu, ale především budou osloveny zcela pro region nové cílové skupiny, které zatím vyhledávají podobný typ nabídky v konkurenčních regionech naší republiky zejména z důvodu lepší a transparentní nabídky těchto služeb. Budoucí cílovou skupinou by tedy měli být kromě současného typu návštěvníka mikroregionu především rodiny s dětmi (přijíždějící na víkendové a týdenní pobyty); mladí lidé, senioři – milovníci přírody; střední vrstva obyvatel se zájmem o odpočinek a relaxaci; senioři přijíždějící na poznávací zájezdy – Buchlov, Buchlovice, Velehrad; zahraniční turisté - především obyvatelé příhraničních oblastí se Slovenskem, protože zde nenastává jazyková bariéra, což může činit zejména starší části populace problém. Po vytvoření hranice mezi oběma státy došlo k přetrhání přímých hospodářských, kulturních i sociálních vazeb mezi obyvateli. Cílem projektu je také navázání, posílení a vytváření nových kontaktů mezi obyvateli, institucemi a podnikatelskou sférou v příhraniční oblasti, a propojení nabídky informací a služeb.
 
 

Konference

Dne 26. května 2011 se uskutečnila v Hotelu U Skanzenu na Modré mezinárodní konference cestovního ruchu s názvem "Cestovní ruch na Buchlovsku". Na konferenci byli pozváni nejen podnikatelé z našeho mikroregionu a mikroregionu Horný Hričov, ale i představitelé obcí a různých organizací. Hlavním moderátorem byl PhDr. Ladislav Kovář, vydavatel Časopisu pro cestovní ruch TRAVEL profi a odborník z oblasti cestovního ruchu. Z dalších významných hostů můžeme vyjmenovat paní Renátu Polišenskou a Mgr. Josefa Hapáka z Regionu Slovácko nebo PhDr. Danu Daňovou z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Velmi zajímavý a přínosný příspěvek z oblasti gastronomie přednesli Mgr.Eva Gajdošík, majitelka zámku Napajedla a pan Miroslav Horák z Moravského kulinářského institutu, který na zámku sídlí. 

Starosta Modré, Miroslav Kovářík

„… Slovácko a tedy i mikroregion Buchlov má co nabízet, ale na rozdíl od ostatních zemí ve střední Evropě se stále neprosazujeme dost důrazně. Musíme vytvářet týmové projekty, přesvědčit hoteliéry, vinaře, dílny tradičních řemesel, infocentra a samozřejmě i obecní úřady ke spolupráci na vytváření komplexní nabídky, tu pak dobře propagovat a především prodávat…“ 

Zámek Napajedla, Eva Gajdošík

Navázala na pana starostu z Modré „ …samozřejmě, že máme co nabízet, jenom to neumíme prodat. Žila jsem dlouhá léta v Austrálii, kde mnohá místa mají mnohem kratší historii, a přesto se nebojí to vykřičet do světa“ …

Moravský kulinářský institut, Eva Gajdošík, Miroslav Horák

„ …letos jsme na zámku otevřeli Moravský kulinářský institut. Každý, kdo má rád vaření, si zde najde to své. Vařil jsem dlouhá léta v zahraničí pro významné osobnosti a vždy jsem měl velký úspěch s  recepty tradičních jídel. Nebojme se tedy svým návštěvníkům tyto jídla doma nabízet“ …

Region Slovácko, udělení ceny EDEN, Mgr. Josef Hapák

„   velkým a inspirativním tématem bylo také nedávné udělení ceny EDEN, ke kterému Josef Hapák uvedl: „…Excelentní evropskou destinací není sdružení Region Slovácko, které projekt podávalo, ale celá turistická oblast Slovácko…“.

Články o udělení ceny EDEN z časopisu TRAVEL profi 1.článek a 2.článek

Region Slovácko, Chutě a vůně slovácké kuchyně, Renata Polišenská

„…zdrojem receptů pro tradiční pochutiny na Slovácku může být Kniha Chutě a vůně slovácké kuchyně, která obsahuje 123 receptů, jejich fotografie a texty o tradiční gastronomii na Slovácku. 

„…V knize naleznete vybrané recepty ze všech koutů Slovácka, jež jsou zasazeny do jednotlivých etnografických částí. Naleznete zde jak recepty na žmolkovicu z moravských Kopanic, tak třeba na salátovou máčku a šlíšky s povidly ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku či milocké beléše z Kyjova. Stačí se do toho jen pustit“

Centrála cestovního ruchu Východní Morava, PhDr. Dana Daňová

uzavřela dopolední prezentace uvedením několika příkladů „virtuálních produktů“, které Centrála cestovního ruchu Východní Morava připravovala ve Zlínském kraji s nabídkou, že „…stejné možnosti mohou využít i podnikatelé na Buchlovsku. Stačí se jen domluvit.“

Focus group – skupinová diskuze

Smyslem bylo vyslovit, pojmenovat, charakterizovat a soustředit všechny možné, možná i nemožné názory a nápady vhodné pro zkvalitnění spolupráce v mikroregionu. Nápadů se postupně sešla celá dlouhá řada a žádný z nich se nedá a priory považovat za nereálný, na čemž se shodli jak podnikatelé, tak zástupci samospráv. Pokud bychom už nyní seřadili sestupně nejvíce frekventovaná témata, dostali bychom následující pořadí:

- Potřeba uceleného a přehledného průvodce mikroregionem Buchlov 

- Koordinace akcí v mikroregionu 

- Komunikace s místními vinaři s cílem zajistit otevřené sklepy, aby v nich návštěvníci mohli víno ochutnat, popřípadě i nakoupit 

- Snoubení gastronomie a vína 

- Z toho všeho zpracovat produktové balíčky.

Jednotlivá témata a nápady byly zaznamenány a v dohledné době budou zpracovány do analytického materiálu, z něhož vyjde plán konkrétních, technicky i finančně realizovatelných kroků.

Celý článek o konferenci, uvedený v časopisu TRAVEL profi, si můžete přečíst ZDE

Pozvánka na konferenci

Konference Konference

Katalog služeb 

Katalog služeb v oblasti cestovního ruchu Mikroregionu Buchlov

Kalendář akcí 

Kalendář akcí obcí Mikroregionu Buchlov naleznete v sekci Kulturní přehled.

Slovenský partner projektu

Informace o Mikroregionu Hričov

Kalendář akcí Mikroregionu Hričov

Partneři obcí Mikroregionu Buchlov

Seznam a kontakty partnerů