Obsah

Hostějov

Hostějov

HostějovHostějov je jedna z nejmenších obcí kraje, žije v ní necelá čtyřicítka obyvatel. Obec je tradičně vázána na nedaleké Osvětimany, kam chodí děti do školy, občané využívají zdravotní středisko a věřící chodí do kostela.

Občanská vybavenost Hostějova je úměrná jeho velikosti. Ve společném objektu sídlí obecní úřad, své prostory zde má místní knihovna, k dispozici je kulturní sál s výčepem a součástí objektu je také požární zbrojnice. Zdejší občanská vybavenost je důkazem toho, že i v malé vesničce se dají v mezích možností vytvořit ty nejlepší podmínky pro bydlení.

Lidové podání klade vznik Hostějova do doby cyrilometodějské, kronika obce vzpomíná i vliv řeholníků z hory sv. Klimenta nebo existenci hospody a vsi u tvrze Chlum na Chvístech při staré cestě přes Chřiby. Úsměvný je výklad vzniku názvu obce, podle něhož v těchto dobách veselá společnost při přenocování na těchto místech všechno „prohostila“, čili projedla a propila. Podle svědectví pamětníků zde později stával větrný mlýn. První písemná zmínka o obci je v zemských deskách z roku 1371, kdy markrabě Jan Jindřich odkazuje synům v rámci bzeneckého panství také Hostějov. Po roce 1587 panovali na bzeneckém panství páni z Pruskova. Z jejich erbu byla do znaku Hostějova převzata podkova. Významným dokladem o historii obce je urbář z roku 1604, kde je dochován první seznam všech patnácti hospodářů v Hostějově i s jejich poplatky a robotami.

Dominantní památkou obce je čtyřhranná kaple zděná z kamene – zvonice s malým oltářem a obrazem Božské Matky z roku 1866. Kaplička byla v roce 2003 prohlášena místní památkou. U vstupu do Hostějova stojí kamenný kříž z roku 1913. Ještě před hranicí obce se nachází další kříž z roku 1920 a na konci vesnice, směrem na Osvětimany, stojí třetí kamenný kříž z roku 1927.

Mezi kulturní akce patří tradiční štěpánská zábava. Tu a tam je uspořádán košt vína nebo prázdninové odpoledne pro děti. V roce 2003 se v Hostějově poprvé sešli rodáci při příležitosti žehnání obecních symbolů a sedmdesátého výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Zdejší hasiči působí v obci dodnes a každoročně se úspěšně účastní okrskových soutěží.Ve stejném roce, kdy se uskutečnilo setkání rodáků, vydala obec CD Hostějov včera a dnes.

Poloha obce nabízí výhled prakticky na polovinu jižní Moravy a této dispozice chce obec Hostějov využít při plánované stavbě rozhledny.

Oficiální stránky obce: www.hostejov.cz

Náhled turistické informační tabule Hostějov

Turistické zajímavosti
Kaplička
Nejvýznamnější památkou malé obce je čtyřhranná kaple zděná z kamene – zvonice s malým oltářem a obrazem Božské Matky z roku 1866. Dříve na tomto místě stávala dřevěná zvonice se zvonkem posvěceným roku 1727, na kterém byly obrazy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. V roce 2003 prošla kaplička celkovou rekonstrukcí a byla prohlášena místní památkou. Slavnostním zasvěcením Panně Marii Pomocnici křesťanů v květnu 2010 byl položen základ pořádání každoročních květnových poutí.

Sportovní aktivity
Katastrem prochází zelená turistická stezka a Bzenecká cyklotrasa.

Ubytování
Penzion v Hostějově – č.p. 24, tel: 737 336 649, e-mail: stohrova.l@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
www.penzionhostejov.eu


Vytvořeno: 17. 11. 2013
Poslední aktualizace: 17. 11. 2013 13:16
Autor: