Obsah

 

UZAVŘENÉ VÝZVY IROP

 

Výzva č. 1 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Žádost o podporu do IROP bylo možno zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

 

Celková alokace výzvy: 5 500 000 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 100 000 Kč

 

Zapis z jednani Hodnotící komise 21. 3. 2019

Zapis z jednani Výběrové komise 21. 3. 2019

Zápis z jednání prog. výboru 16. 4. 2019

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam přijatých žádostí

 

 

Výzva č. 2 MAS BUCHLOV – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 12. 4. 2019 Výzvu č. 2 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na rozvoj komunitních center.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 12. 4. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 4. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 5. 2019 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 2 105 260 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 100 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

Text výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Ostatní dokumenty

Interní postupy MAS Buchlov (IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do IS KP14+

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1".

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla pro žadatele

Přílohy specifických pravidel

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

V rámci výzvy č. 2 MAS Buchlov - IROP - KOMUNITNÍ CENTRA nebyla zaregistrována žádná žádost.

 


Výzva č. 3 MAS BUCHLOV – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 21. 1. 2019 Výzvu č. 3 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 1 052 640 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

 

Seminář pro žadatele

Pro žadatele 3. Výzvy MAS v rámci IROP proběhl seminář.

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 65 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

V rámci výzvy č. 3 MAS Buchlov - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ nebyla zaregistrována žádná žádost.

 

 

Výzva č. 4 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 20. 11. 2019 Výzvu č. 4 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Žádost o podporu do IROP bylo možné zpracovat v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 20. 11. 2019 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 11. 2019 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 5 034 026 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 100 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam přijatých žádostí o podporu - 4. výzva - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 4 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 4 - IROP

 

 

Výzva č. 5 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 11. 9. 2020 Výzvu č. 5 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2020 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 4 721 993,20 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

 

Seminář pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na semináři pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 14.9.2020  

v 14:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory IROP - DOPRAVA

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam přijatých žádostí o podporu - 5. výzva - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 5 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha 1 - Výzva č. 5 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 5 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Příloha 1 a 2 - Výzva č. 5 - IROP

 


Výzva č. 6 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 10. 2020 Výzvu č. 6 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26. 10. 2020 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 11. 2020 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 3 157 900,00 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

 

Seminář pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na semináři pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

30.9.2020  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory IROP - INFRASTRUKTURA ZŠ

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1"

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam přijatých žádostí o podporu - Výzva č. 6 - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 6 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 6 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Příloha 1 a 2 - Výzva č. 6 - IROP

 

 

Výzva č. 7 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 2. 2021 Výzvu č. 7 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 2 564 100,00 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1"

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam přijatých žádostí o podporu - Výzva č. 7 - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 7 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 7 - IROP

 

 

Výzva č. 8 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 5. 2021 Výzvu č. 8 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 1 616 231,51 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".

 

Seminář pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na semináři pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 3. 5. 2021  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory IROP - DOPRAVA

Pozvánka na seminář pro žadatele - Výzva č. 8 - IROP

 

Seznam přijatých žádostí o podporu:

Seznam přijatých žádostí o podporu - Výzva č. 8 - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 8 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha 1 - Výzva č. 8 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 8 - IROP

 

 

Výzva č. 9 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 9. 2021 Výzvu č. 9 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 2 564 272,11 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 700 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1"

 

Seminář pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na semináři pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 24. 8. 2021  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory IROP - Infrastruktura ZŠ

Pozvánka na seminář pro žadatele - Výzva č. 9 - IROP

 

Seznam přijatých žádostí o podporu:

Seznam přijatých žádostí o podporu - Výzva č. 9 - IROP

 

Zápisy z jednání orgánů MAS Buchlov, z.s.:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 9 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha č. 1 - Výzva č. 9 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 9 - IROP - 12.-16.5.2022

Zápis z jednání Výběrové komise per rollam - Výzva č. 9 - IROP - 20.5.-24.5.2022

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 9 - IROP

Zápis z jednání Programového výboru per rollam 13.6. - 15.6.2022 - Výzva č. 9 - IROP