Obsah

!!! Prodloužení termínu příjmu projektových záměrů do 14.6.2024 do 10:00 hod. !!!

3. výzva  IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlašuje

3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„3. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA“

 

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 1. 3. 2024, 10:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 1. 3. 2024, 10:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 4. 2024, 10:00 hod.

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 773 677 384, e-mail: toufarova@buchlov.cz

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy prodloužení 

Text výzvy 

Příloha č. 1 - Formulář projektového záměru 

Příloha č. 2 - Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Příloha č. 3 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027 

 

70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce  

Přílohy obecných pravidel  

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel 

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam přijatých projektových záměrů