Obsah

4. výzva  IROP – DOPRAVA

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlašuje

4. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„4. výzva MAS BUCHLOV v IROP – DOPRAVA“

 

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 60. výzva IROP – Doprava - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 1. 7. 2024, 10:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 1. 7. 2024, 10:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 6.9. 2024, 12:00 hod.

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 778 088 693, e-mail: polova@buchlov.cz

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy

Příloha č.1 - Formulář projektového záměru 

Příloha č. 2 - Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Příloha č. 3 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 

 

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027 

60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Přílohy obecných pravidel  

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam přijatých projektových záměrů