Obsah

„6. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA - PAMÁTKY“

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlásí

5. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„6. výzva MAS BUCHLOV v IROP – KULTURA - PAMÁTKY“

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 70. výzva IROP – Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Revitalizace kulturních památek

Datum vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 1.7. 2024
Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 1.7.2024
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 6.9.2024
Výše alokace:  2 000 000 Kč

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Soulad projektového záměru se Strategickým rámcem MAP není pro výzvu č. "6. výzva MAS BUCHLOV v IROP - KULTURA - PAMÁTKY" relevantní.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 778 088 693, e-mail: polova@buchlov.cz

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027

70. výzva IROP – Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Přílohy obecných pravidel 

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel