Obsah

„6. výzva MAS BUCHLOV v IROP – CESTOVNÍ RUCH“

Místní akční skupina Buchlov, z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Buchlov na období 2021 – 2027“ vyhlásí

6. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

 

„6. výzva MAS BUCHLOV v IROP – CESTOVNÍ RUCH“

ve vazbě na výzvu ŘO IROP: 86. výzva IROP – Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)

 

Podporovaná aktivita:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

Datum vyhlášení výzvy MAS Buchlov: 3.9. 2024
Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 3.9.2024
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 2.10.2024
Výše alokace:  1 011 560 Kč

 

Příjem projektových záměrů na MAS probíhá prostřednictvím datové schránky ID: 5gdkbc7

 

Soulad projektového záměru se Strategickým rámcem MAP není pro výzvu č. "6. výzva MAS BUCHLOV v IROP - CESTOVNÍ RUCH" relevantní.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS - tel: 778 088 693, e-mail: polova@buchlov.cz

 

Ostatní dokumenty:

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021 - 2027 

86. výzva IROP – Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Přílohy obecných pravidel 

Specifická pravidla pro žadatele 

Přílohy specifických pravidel