Obsah

1. VÝZVA MAS BUCHLOV – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS

 

MAS Buchlov, z. s. vyhlašuje dne 2.10.2023 v 10:00 hod výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • služby
  • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Termín vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 2.10.2023 v 10:00

Termín ukončení výzvy a příjmu žádostí: 30.11.2023 ve 12:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou: 5gdkbc7

Výše alokace: 1 070 000 Kč. 

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 140 000 Kč.

Míra dotace: 50% v režimu de minimis. 

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Dokumenty výzvy

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.".