Obsah

Velehrad se stal ve čvtrtek místem , kde stovka účastníků mezinárodní
konference " Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu", diskutovala
nad otázkami , jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládky
. Konference byla uspořádána na základě projektu a finanční podpory
Operačního Programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR a jejím organizatorem byla
Energetická agentura Zlínského kraje . Starostové MAS Buchlov si dali za
cíl snížit nejen množství ukládaného komunálního odpadu, ale i obecní výdaje
za skládkování .
Jak toho mohou docílit? K tomu jim i ostatním zájemcům dali rady odborníci
na kompostování a třídění komunálního odpadu z ČR a Slovenska.
Letáky jak správně třídit, ukázky třídících nádob, kompostérů a fermentorů ,
metody uplatněné v jednotlivých obcích dali návod, jak postupovat. Co bude
podporováno z dotačních programů a jaká bude strategie v odpadovém
hospodářství Zlínského kraje po omezení skládkování komunálního odpadu,
které je zákonem naplánováno na rok 2024. To byly informace , které
jednotlivé obce , ale I podnikatelé potřebují pro rozhodování o dalších
investicích. Bude se odpad i energeticky využívat? To vše bylo diskutováno a
bude dale projednáváno na dalších akcích pořádaných EAZk v roce 2015.
Program konference i prezentace a pozvánky na další akce naleznete na
www.eazk.czwww.buchlov.cz